Osnovne škole

Označavanje zaprimljenih prijavnica

Danas 31. kolovoza u 12:00 sati zaključavaju se liste prioriteta kandidata i od toga trenutka više se neće moći prijavljivati obrazovni programi. Učenici su dužni do 2. rujna do 15:00 dostaviti potpisane prijavnice. Molimo vas da do 2. rujna 2015. do 18:00 sati u izborniku Zaprimljene prijavnice označite kandidate koji su dostavili potpisanu prijavnicu s popisom odabranih obrazovnih programa. Kandidati koji tamo ne budu označeni neće biti na ljestvicama poretka niti upisati u srednju školu.

Više...

Objavljeno: 31.8.2015. 09:19 Uređeno: 31.8.2015. 09:19

Rok za podnošenje prigovora

Od 28. kolovoza, u 00:00 na kartici ‘Moji prigovori’, moguće je podnositi prigovore na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka (osobni podaci, ocjene, rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.). Rok za podnošenje prigovora je 28. kolovoza u 23:59.

Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. Na stranici www.upisi.hr na ‘Moji prigovori’ učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 28. kolovoza u 23:59 i odgovore na iste. Molimo kandidate da u rubriku Moji prigovori postavljaju samo argumentirane prigovore koji se odnose na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka. Ostali prigovori neće se razmatrati. Ukoliko imate pitanja, uputite ih na adresu helpdesk@skole.hr. Napominjemo da uz svaki prigovor dobivamo i osobne podatke kandidata, stoga će kandidati koji šalju uvredljive poruke te poruke koje vrijeđaju na osnovu rasne, nacionalne, spolne ili vjerske pripadnosti biti sankcionirani u skladu s pravilima.

Objavljeno: 27.8.2015. 17:35 Uređeno: 27.8.2015. 17:35

Unos rezultata popravnih ispita

Podsjećamo sve osnovne škole da su, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, dužne za svoje učenike koji pristupaju jesenskom upisnom roku do najkasnije 28. kolovoza unijeti rezultate popravnih ispita u e-maticu.
Isto tako, kao što znate, jučer je istekao rok za dostavu osnovnim školama dokumentacije kojima se ostvaruju dodatna prava za upis.

Objavljeno: 25.8.2015. 09:55 Uređeno: 25.8.2015. 09:55

Početak prijava za jesenski upisni rok

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., danas, 24. kolovoza 2015. godine započinju prijave u sustav i prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave u sustav započinju u 8:00, a prijava obrazovnih programa započet će u 12:00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 13:00 sati.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 31. kolovoza 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 25. kolovoza 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 3. rujna. Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

Više...

Objavljeno: 24.8.2015. 06:19 Uređeno: 24.8.2015. 06:19

Ističe rok za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju

Podsjećamo kandidate s teškoćama u razvoju da danas ističe rok za prijavu za upis u jesenskome upisnom roku.
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Objavljeno: 18.8.2015. 09:09 Uređeno: 18.8.2015. 09:09

Prijava i upis kandidata s teškoćama u jesenskom upisnom roku

Obavještavamo vas da kandidati s teškoćama u razvoju koji žele iskoristiti mogućnost zasebnog preliminarnog rangiranja na jesenskom upisnom roku u obrazovnim programima u kojima je ostalo slobodnih mjesta, i u jesenskom upisnom roku moći će se javiti uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Napominjemo da jesenski upisni rok traje od 24. kolovoza do 4. rujna te će, kao i u ljetnom roku, postupak prijava kandidata s teškoćama u razvoju započeti ranije:

1. kandidati s teškoćama u razvoju javljaju se uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba 17. kolovoza i 18. kolovoza 2015. godine te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe; (napominjemo da prilikom odabira liste prioriteta učenik može izjaviti listu prioriteta prema programima i prema školama)

2. upisna povjerenstva ureda državne uprave do 19. kolovoza 2015. godine, do 16 sati, unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ;

3. dodatne provjere, u školama koje provode programe za koje je nužno provođenje istih, provode se 20. kolovoza 2015. godine.

4. 19. kolovoza 2015. godine zatvara se mogućnost unosa odabira te se 21. kolovoza 2015. godine kandidati rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta prema gore opisanim kriterijima.

Kako bi se mogao provesti postupak rangiranja učenika s teškoćama u razvoju na vrijeme molimo vas da za te učenike popravne ispite održite najkasnije do 17. kolovoza 2015. godine i da sve ocjene unesete u e-Maticu do 18. kolovoza 2015 godine.

Samo na taj način učenici s teškoćama u razvoju moći će iskoristiti pravo upisa u neki od primjerenih obrazovnih programa.

Više...

Objavljeno: 21.7.2015. 16:11 Uređeno: 21.7.2015. 16:11

Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku

Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis može se vidjeti ovdje.

Više...

Objavljeno: 21.7.2015. 12:00 Uređeno: 21.7.2015. 12:00

Objavljene konačne ljestvice poretka

U skladu s najavom u prethodnoj obavijesti, objavljene su konačne ljestvice poretka i kandidati sada mogu na kartici 'Moj odabir' preuzeti upisnicu koju u razdoblju od 13. do 17. srpnja trebaju dostaviti u srednju školu u koju su ostvarili pravo upisa.

Više...

Objavljeno: 11.7.2015. 12:08 Uređeno: 11.7.2015. 12:08

Generiranje ljestvica poretka je u tijeku

U tijeku je generiranje konačnih ljestvica poretka. Po završetku generiranja objavit će se konačne ljestvice poretka.

Objavljeno: 11.7.2015. 12:00 Uređeno: 11.7.2015. 12:00

Evidencija prijavnica u sustavu

Danas, 10. srpnja, u 15 sati istiće rok za tiskanje i dostavu prijavnica u školu. Škole do 18 sati mogu evidentirati zaprimljene prijavnice.

Napominjemo kako će večeras u 22 sata, s ljestvica poretka bit će obrisani svi kandidati koji nemaju u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu te molimo da sve prijavnice koje su vam dostavljene do tog vremena obavezno i označite.

Više...

Objavljeno: 10.7.2015. 11:06 Uređeno: 10.7.2015. 11:06

Ističe rok za predaju prijavnica

Podsjećamo kandidate da rok za dostavu prijavnica školama, odnosno Središnjem prijavnom uredu za kandidate izvan obrazovnog sustava RH, ističe danas, 10. srpnja, u 15 sati. 
Večeras, 10.srpnja u 22 sata, s ljestvica poretka bit će obrisani svi kandidati koji nemaju u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu.

Više...

Objavljeno: 10.7.2015. 11:01 Uređeno: 10.7.2015. 11:01

Danas završava prijava programa u ljetnom upisnom roku

Nastavno na obavijest od 7. srpnja, danas u 12.00 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja u ljetnom upisnom roku te započinje ispis prijavnica.
Također, podsjećamo da će se, sukladno Odluci o upisu, istovremeno s ljestvica poretka brisati kandidati koji nemaju ispunjene preduvjete (osim onih za koje rok za ispunjavanje još ne ističe). Kandidati navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati na poveznici Detaljno uz svaki program obrazovanja.

Objavljeno: 08.7.2015. 10:21 Uređeno: 08.7.2015. 10:21

Zaprimanje i evidencija prijavnica

U srijedu, 8. srpnja u 12.00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen ispis prijavnica.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss . (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs (ako je u pitanju razrednik srednje škole).

Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 10. srpnja 2015. godine u 18.00 sati.

Više...

Objavljeno: 07.7.2015. 12:34 Uređeno: 07.7.2015. 12:34

Ističe rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnome upisnom roku

U srijedu, 8. srpnja u 12.00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogućen ispis prijavnica za učenike njihovih razreda u izborniku Prijavnice. 

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati, koji će to označiti u sustavu. 

VAŽNO! Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.

Učenici škola u RH koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanje liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane dostaviti do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala.

Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova.

VAŽNA NAPOMENA: svi će kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava, morati dostaviti srednjoj školi koju će upisati u razdoblju određenom za upis.

Više...

Objavljeno: 07.7.2015. 09:35 Uređeno: 07.7.2015. 09:35

Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole

Dana 30. lipnja 2015. godine objavljen je Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole. Svi zdravstveni uvjeti iz ovog dokumenta uneseni su u sustav NISpuSŠ te se prikazuju pri opisu pojedinog programa obrazovanja.

Više...

Objavljeno: 06.7.2015. 15:03 Uređeno: 06.7.2015. 15:03

Rok za podnošenje prigovora

Od 7. srpnja, u 00:00 na kartici ‘Moji prigovori’, moguće je podnositi prigovore na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka (osobni podaci, ocjene, rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.).

Rok za podnošenje prigovora je 7. srpnja u 23:59. Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. Na stranici www.upisi.hr na ‘Moji prigovori’ učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 7.srpnja u 23:59 i odgovore na iste.

Molimo kandidate da u rubriku Moji prigovori postavljaju samo argumentirane prigovore koji se odnose na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka. Ostali prigovori neće se razmatrati. Ukoliko imate pitanja, uputite ih na adresu helpdesk@skole.hr, ne u prigovore.

Napominjemo da uz svaki prigovor dobivamo i osobne podatke kandidata, stoga će kandidati koji šalju uvredljive poruke te poruke koje vrijeđaju na osnovu rasne, nacionalne, spolne ili vjerske pripadnosti biti sankcionirani u skladu s pravilima.

Više...

Objavljeno: 06.7.2015. 08:48 Uređeno: 06.7.2015. 08:48

Zadnji dan prijave programa s ranijim rokom prijave

Danas 30. lipnja 2015. godine u 23.59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave učenici mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave.

Molimo sve kandidate da se pridržavaju navedenog roka jer prijave tih programa nakon isteka roka neće biti moguće.

 

Više...

Objavljeno: 30.6.2015. 09:33 Uređeno: 30.6.2015. 09:33

Početak prijava obrazovnih programa

Sukladno prethodnoj obavijesti prijave obrazovnih programa omogućene su u 12.00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive danas od 22.00 sata.

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 12:00 Uređeno: 26.6.2015. 12:00

Objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama

Danas u 11.00 objavljene su konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju.

Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis u redovitom rangiranju ili ponoviti postupak preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.  

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 11:00 Uređeno: 26.6.2015. 11:00

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., danas, 26. lipnja 2015. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave obrazovnih programa započet će u 12.00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22.00 sata.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 30. lipnja 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u gore navedenoj publikaciji na str. 31. i 32.

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 09:06 Uređeno: 26.6.2015. 09:06

Vidljivi rezultati natjecanja

Natjecanja iz znanja i sporta (u organizaciji školskih sportskih društava), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole boduju za upis, evidentirana su u sustavu i vidljiva na profilima učenika. Za prikaz natjecanja potrebno je odabrati karticu 'Moji podaci' i nakon toga kliknuti na karticu 'Natjecanja'. Na navedenoj kartici prikazana su isključivo ona natjecanja i plasmani koji su važni za upis. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u prikazu rezultata natjecanja potrebno je kontaktirati CARNetovu Podršku obrazovnom sustavu na helpdesk@skole.hr ili broj telefona 01/6661-500.

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 17:08 Uređeno: 24.6.2015. 17:08

Objavljene orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

Danas u 14.00 objavljene su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira je li ispunjavaju sve preduvjete.

Konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama bit će objavljene u petak 26. lipnja 2015. u 11.00 sati.

Na konačnim ljestvicama poretka naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici "Detaljno" (https://www.upisi.hr/upisi/MojiRezultati). Za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni ("Detaljno", https://www.upisi.hr/upisi/MojiRezultati), nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi kako bi isti unio taj podatak u e-maticu najkasnije do petka, 26. lipnja u 10.00 sati (do navedenog vremena svi podaci moraju biti uneseni u e-Maticu).

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 14:15 Uređeno: 24.6.2015. 14:15

Radno vrijeme CARNetove Podrške obrazovnom sustavu

U četvrtak, 25. lipnja CARNetova Podrška obrazovnom sustavu bit će dostupna putem elektroničke pošte na adresi helpdesk@skole.hr i telefonski na broj 01/6661-500 od 8 do 20 sati. Napominjemo da je do 13. srpnja radno vrijeme Podrške obrazovnom sustavu svakim danom od 8 do 20 sati, a nakon navedenog datuma radno vrijeme je radnim danom od 8 do 20 sati. Ukoliko imate pitanja ili problema vezanih uz rad sa sustavom potrebno je kod svakog upita navesti ime i prezime, korisničku oznaku, kontakt broj telefona i detaljan opis problema.

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 13:38 Uređeno: 24.6.2015. 13:38

Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (NN, 52/15) rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 20. lipnja 2015. godine.

Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo škole da, ukoliko već nisu, učenicim s teškoćama u razvoju do sutra 19. lipnja 2015. godine obavezno unesu zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.  

Više...

Objavljeno: 18.6.2015. 15:24 Uređeno: 18.6.2015. 15:24

Zadnji dan prijava za preliminarno rangiranje učenika s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (NN, 52/15) danas 12. lipnja 2015. godine ističe rok za prijavu učenika s teškoćama u razvoju za preliminarno rangiranje programa obrazovanja za koje ti učenici imaju stručno mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Učenici s teškoćama u razvoju mogu se još danas javiti uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i tamo izjaviti svoju listu prioriteta.

Više...

Objavljeno: 12.6.2015. 09:36 Uređeno: 12.6.2015. 09:36

Odjava bivših učenika iz e-Matice

Sve češće se javlja poteškoća s aktivacijom učenika kojima u e-Matici nije unesen "datum do", odnosno nisu na ispravan način odjavljeni iz e-Matice. Radi se o učenicima koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili prije šk. god. 2014./2015. ili su već bili upisani u prvi razred srednje škole i u međuvremenu su se ispisali kako bi konkurirali za upis u neku drugu školu ili drugi program. Takvi učenici se u pravilu obraćaju Središnjem prijavnom uredu koji ih mora aktivirati u sustavu kako bi mogli ponovno konkurirati za upis u prvi razred srednje škole. Zbog navedene poteškoće cijeli postupak je poprilično usporen i stvara neugodnosti kako za Središnji prijavni ured tako i za same učenike.

Kako bi se izbjegle daljnje poteškoće molimo administratore imenika da provjere svoje bivše učenike i da im u kartici "Obrazovanje" stave "datum do". Takvi učenici se obično u popisu učenika nalaze u izborniku "Bez odjela" nakon što se iz padajućeg izbornika odabere neka od prethodnih školskih godina.

U slučaju poteškoća s unosom "datuma do" za bivše učenike na raspolaganju vam je CARNetov helpdesk na broj telefona 01/6661 500 ili putem e-maila helpdesk@skole.hr.

Više...

Objavljeno: 01.6.2015. 12:23 Uređeno: 01.6.2015. 12:23

Započinju prijave kandidata s teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju od 28. svibnja do 12. lipnja 2015. godine javljaju se uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole koje izvode te programe redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti onoliko škola koliko ih izvodi navedene programe.

Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo da u školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti, a upisna povjerenstva ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužna su o tome obavijestiti kandidata.

Sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 08:40 Uređeno: 28.5.2015. 08:40

Zadnji dan prijave u razredne odjele za sportaše

Podsjećamo sve kandidate koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše da danas, 28. svibnja 2015. godine ističe rok za iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše.

Kandidati sportaši  koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše trebaju na kartici “Moji podaci”  upisati sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

Kandidati koji do navedenog roka ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše.

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 08:34 Uređeno: 28.5.2015. 08:34

Pregled podataka o obrazovnim programa

Odabirom kartice "Obrazovni programi" kandidati imaju mogućnost uvida u ponudu obrazovnih programa po školama. Bitno je napomenuti da se prikazuju samo oni programi za koje su srednje škole unijele podatke o uvjetima upisa te potvrdile točnost podataka. Ukoliko neki od obrazovnih programa još nije naveden na popisu potrebno je pričekati da srednja škola koja izvodi program unese potrebne podatke o uvjetima upisa i potvrdi podatke. Nakon što srednja škola napravi navedeno program će biti prikazan na kartici "Obrazovni programi".

Podsjećamo da će prijave obrazovnih programa biti moguće od 26. lipnja te će najkasnije do tog datuma biti prikazani svi obrazovni programi koji su u ponudi srednjih škola.

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 07:52 Uređeno: 28.5.2015. 07:52

Snimka webinara za ravnatelje, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNeta dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=4100

Više...

Objavljeno: 27.5.2015. 18:03 Uređeno: 27.5.2015. 18:03

Započinju prijave kandidata u sustav

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u ponedjeljak 25. svibnja 2015. godine iza 12.00 sati.Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Ukoliko PIN nije stigao SMS-om potrebno je ponovno pokušati unijeti broj mobitela. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. U slučaju nepravilnosti u podacima potrebno se javiti svom razredniku. 

Kandidati izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske trebaju ispuniti registracijski obrazac i poslati ga Središnjem prijavnom uredu koji će ih registrirati u sustavu, dodijeliti im korisničke podatke za prijavu i unijeti sve potrebne podatke sa zaprimljenih dokumenata.

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2014./2015. – Idemo u srednju!“ te je od iznimne važnosti da je svi kandidati pročitaju.

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 16:36 Uređeno: 22.5.2015. 16:36

Prijava u razredne odjele za sportaše

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ od 25. do 28. svibnja 2015.

Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza.
Kandidate koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ od 25. do 28. svibnja 2015.

Prijave će 25. svibnja 2015. godine biti moguće od 12.00 sati.

Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu.

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku.  Ovi kandidati moraju do  28. svibnja na kartici “Moji podaci” upisati sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

Kandidati koji u roku od 25. do 28. svibnja 2015. godine ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše.

Također, a s obzirom da prijava programa obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, molimo da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne program i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu.

Škole koje imaju razredne odjele za sportaše su:

  • Druga gimnazija, Varaždin (1 odjel, 24 učenika)

  • Gimnazija Fran Galović, Koprivnica (1 odjel, 24 učenika)

  • Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (1 odjel, 26 učenika)

  • Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka (2 odjela, 48 učenika)

  • I. gimnazija, Osijek (1 odjel, 26 učenika)

  • V. gimnazija Vladimir Nazor, Split (1 odjel, 24 učenika)

  • Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci, Split (2 učenika)

  •  Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (1 odjel,  24 učenika)

  •  Športska gimnazija, Zagreb (4 odjela, 88 učenika)

  •  Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb (1 odjel, 15 učenika)

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 16:36 Uređeno: 22.5.2015. 16:36

Upute za osnovne škole o provođenju upisnoga postupka

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo je ravnateljima osnovnih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu sa odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2015./2016. (Narodne novine, broj 52/2015.). Navedene upute dostupne su ovdje.

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 09:44 Uređeno: 22.5.2015. 09:44

Objavljena je publikacija „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te je od iznimne važnosti da je svi kandidati pročitaju.

Više...

Objavljeno: 20.5.2015. 16:04 Uređeno: 20.5.2015. 16:04

Webinar za ravnatelje osnovnih škola, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola

U suradnji s Hrvatskom istraživačkom i akademskom mrežom (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola organizira  informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za petak, 22. svibnja 2015., od 12.00 do 14.00 sati i bit će dostupan na poveznici:

http://connect.carnet.hr/upisi

Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena.

Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi.

Za korisnike koji žele pratiti webinar bez uključivanja u isti osigurali smo prijenos uživo koji će biti dostupan na poveznici:

http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=4095

Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNet-a, odnosno na poveznici:

http://mod.carnet.hr.

Više...

Objavljeno: 19.5.2015. 13:43 Uređeno: 19.5.2015. 13:43

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.


Više...

Objavljeno: 11.5.2015. 16:31 Uređeno: 11.5.2015. 16:31

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole


Više...

Objavljeno: 05.5.2015. 15:06 Uređeno: 05.5.2015. 15:06

Odobravanje plana strukture upisa učenika u I. razred srednja škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta započelo je s radom na planu upisa učenika u I. razred srednja škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo će sukladno propisima na koje smo skrenuli pažnju školama i osnivačima, ukoliko ustanovi nedosljednost u planu upisa, vratiti prijedlog plana upisa na doradu školi.

U tom slučaju škola će biti obaviještena elektroničkom poštom na adrese upisnog povjerenstva ili telefonskim putem, redak uz odgovarajući prijedlog bit će obojan crvenom bojom, a pod “Obrazloženje” Ministarstvo će navesti razlog potrebe za izmjenom plana upisa.

Nakon što škola izmijeni svoj prijedlog, redak će se ponovno obojati žuto i izmjenu mora odobriti osnivač, na što ga škola može podsjetiti elektroničkom poštom preko poveznice Slanje elektroničke pošte osnivaču.

Škola i osnivač imat će na raspolaganju 24 sata kako bi učinili potrebne izmjene strukture i ponovili postupak odobravanja osnivača.

Treba naglasiti da će svi programi ostati obojani plavo sve do objave konačne strukture upisa.

Svi ovi postupci detaljnije su opisani u izmijenjenim uputama koje se mogu pronaći ovdje.

Više...

Objavljeno: 14.4.2015. 15:59 Uređeno: 14.4.2015. 15:59

Općenite upute za korištenje administratorskog sučelja.

Kako bismo Vam olakšali snalaženje na administratorskom sučelju odnosno objasnili osnovne akcije poput pohrane, brisanja, unosa te promjene načina prikaza izradili smo kratke i općenite upute za korištenje sučelja.

Objavljeno: 16.5.2013. 11:36 Uređeno: 16.5.2013. 11:36