Osnovne škole

Zaprimanje i evidencija prijavnica na jesenskom roku

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 26. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati zaključale su se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Redovni učenici će imati mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim elektronički ili osobno dostavljaju prijavnicu svom razredniku.

Razrednik može za svoje učenike dohvatiti prijavnicu u svom sučelju na kartici Evidencija prije rangiranja>Prijavnice>Tiskanje prijavnica. U slučaju da učenik nije u mogućnosti dohvatiti prijavnicu, razrednik može kroz svoje sučelje dohvatiti prijavnicu. Evidentirati da je učenik dostavio prijavnicu može se na Evidencija prije rangiranja>Prijavnice>Zaprimljene prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti elektronički ili osobno razredniku u osnovnu školu do 27. kolovoza u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.

Školama/razrednicima je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 27. kolovoza do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Objavljeno: 26.8.2021. 13:04 Uređeno: 26.8.2021. 13:04

Unos rezultata popravnih ispita

Podsjećamo sve osnovne škole da su, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, dužne svim svojim učenicima koji pristupaju jesenskom upisnom roku unijeti rezultate popravnih ispita u e-Maticu najkasnije 25. kolovoza 2021. U protivnom učenicima neće biti zadovoljen preduvjet završene osnovne škole.

Objavljeno: 24.8.2021. 12:26 Uređeno: 24.8.2021. 12:26

Prijava i upis kandidata s teškoćama u jesenskom upisnom roku

Obavještavamo vas da kandidati s teškoćama u razvoju koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a žele iskoristiti mogućnost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta, trebaju se javiti županijske upravne odjele, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Napominjemo da jesenski upisni rok traje od 21. kolovoza do 2. rujna te će, kao i u ljetnom roku, postupak prijava kandidata s teškoćama u razvoju započeti ranije:

1. Kandidati s teškoćama u razvoju javljaju se županijskim upravnim odjelima odnosno Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba od 16. do 17. kolovoza godine te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe;

2. Županijski upravni odjeli do 17. kolovoza, do 18:00 sati, unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ;

3. Dodatne provjere - u školama koje provode programe za koje je nužno provođenje istih, provode se 19. kolovoza;

4. 21. kolovoza kandidati se rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta prema gore opisanim kriterijima.

Kako bi se mogao provesti postupak rangiranja učenika s teškoćama u razvoju na vrijeme, molimo vas da za te učenike zaključate podatke u e-Matici do 20. kolovoza. Samo na taj način učenici s teškoćama u razvoju moći će iskoristiti pravo upisa u neki od primjerenih obrazovnih programa.

Objavljeno: 16.8.2021. 11:46 Uređeno: 16.8.2021. 11:46

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 7. srpnja 2021. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Redoviti učenici imat će mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim elektronički ili osobno dostavljaju prijavnicu svom razredniku.

Razrednik može za svoje učenike dohvatiti prijavnicu u svome sučelju na kartici Evidencija prija rangiranja > Prijavnice > Tiskanje prijavnica. U slučaju da učenik nije u mogućnosti dohvatiti prijavnicu, razrednik je može dohvatiti kroz svoje sučelje. Evidentirati da je učenik dostavio prijavnicu može se na Evidencija prije rangiranja > Prijavnice > Zaprimljene prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik, te ih dostaviti elektronički ili osobno razredniku u osnovnu školu do 9. srpnja u 15:00 sati. Razrednici potom svakom učeniku moraju označiti da je zaprimljena prijavnica.

Školama/razrednicima je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 9. srpnja do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice, te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Objavljeno: 06.7.2021. 12:51 Uređeno: 06.7.2021. 12:51

Ažuriranje zaključnih ocjena u e-Matici i unos dodatnih bodova u sustav

Molimo da učenicima koji kreću s redovitom prijavom zaključite ocjene što prije, kako bi prijavom obrazovnih programa imali zadovoljen navedeni preduvjet.

Također, obavještavamo vas da je 1. srpnja 2021. godine, do 12:00 sati rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) razrednicima u osnovnim školama. Razrednici temeljem te dokumentacije učenicima označavaju prava na dodatne bodove u NISpuSŠ-u. Napominjemo i da je dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis potrebno priložiti i prilikom upisa u srednju školu, a ako srednja škola utvrdi da je osnovna škola označila pravo na dodatni bod koji nije u skladu s navedenim Pravilnikom o elementima i kriterijima, učenik može izgubiti pravo upisa.

Objavljeno: 25.6.2021. 17:09 Uređeno: 25.6.2021. 17:09

Ažuriranje i zaključavanje zaključnih ocjena u e-Matici

Molimo škole koje još nisu, da učenicima koji kreću s redovnom prijavom zaključe (zaključaju 8.razred u e-Matici) ocjene što prije, kako bi prijavom obrazovnih programa imali zadovoljen navedeni preduvjet.

Isto vrijedi i za učenike koji pohađaju umjetničke škole. Potrebno im je zaključiti podatke za 6. razred glazbene ili 4. razred plesne, u protivnom učenicima neće biti omogućena prijava umjetničkih programa.

Molimo vas i da obratite pozornost na ispravan unos zaključne ocjene iz „stranog jezika“. Zaključena ocjena iz "stranog jezika" bez izabranog konkretnog stranog jezika iz kojeg je učenik dobio ocjenu utječe na podatke u NISpuSŠ-u, te će posljedično utjecati i na rangiranje učenika za upis. Molimo sve razrednike da provjere jesu li svojim učenicima točno evidentirali ocjene iz stranog jezika.

Objavljeno: 24.6.2021. 15:25 Uređeno: 24.6.2021. 15:25

Objava rang-ljestvica za kandidate s teškoćama u razvoju

Obavještavamo sve kandidate s teškoćama u razvoju da će objava konačnih rang-ljestvica biti u 14, a ne u 12 sati.

Objavljeno: 24.6.2021. 12:00 Uređeno: 24.6.2021. 12:00

Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

21. lipnja, u 15:00 sati objavljene su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju, te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u županijskim upravnim odjelima bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete. Orijentacijske ljestvice poretka osvježavaju se svakih sat vremena. Na konačnim ljestvicama poretka za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno.

Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane i zaključane u e-Matici.

Liste prioriteta za svoje učenike škole mogu vidjeti na svom administratorskom sučelju na kartici Učenici/Podatci o učeniku/Prijave TR, dok su orijentacijske ljestvice prioriteta vidljive na kartici Učenici/Podatci o učeniku/Rezultati od 12:00 sati.

Objavljeno: 21.6.2021. 15:18 Uređeno: 21.6.2021. 15:18

Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 21. lipnja 2021. godine. Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju do 23. lipnja 2021. godine obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Objavljeno: 21.6.2021. 13:19 Uređeno: 21.6.2021. 13:19

Provedba dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se od 21. do 23. lipnja 2021. godine. Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, da to učine što prije.

Školama je u sustavu pod Prijave i rezultati/Prijave TR učenika, kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike, vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju kontakt podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere. Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima.

Županijski upravni odjeli koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije i ovjere točnost.

Objavljeno: 18.6.2021. 13:07 Uređeno: 18.6.2021. 13:07

Evidencija/izmjena upisnog povjerenstva

Evidenciju/izmjenu upisnog povjerenstva bit će moguće isključivo napraviti kroz NISPUSŠ.

Mogućnost uređivanja upisnog povjerenstva imat će osobe koje su u upisnom povjerenstvu navedene pod ulogom „ravnatelj“ i „predsjednik upisnog povjerenstva“.  Ravnatelji će se automatski povlačiti u upisno povjerenstvo ako im je označeno da su ravnatelji u e-Matici.  

Detaljne upute se mogu pronaći na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Evidencija_upisnog_povjerenstva.pdf

Škola je dužna čuvati Imenovanje upisnog povjerenstva u digitalnom obliku, te ga nije potrebno dostavljati Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ako djelatnika kojeg želite dodati u upisno povjerenstvo ne možete pronaći na popisu u NISPUSŠ-u, potrebno je provjeriti ima li taj djelatnik u e-Matici na karticama "Radno mjesto" i "Rješenje o zaposlenju" uneseno radno mjesto i rješenje o zaposlenju. Djelatnik koji u e-Matici nema dodano radno mjesto i rješenje o zaposlenju neće se prebaciti u NISPUSŠ.

Više...

Objavljeno: 04.2.2021. 14:28 Uređeno: 04.2.2021. 14:28