Osnovne škole

Unos rezultata popravnih ispita za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju započinje 21. kolovoza 2019. godine. 

Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Podsjećamo škole da, ukoliko već nisu, učenicima s teškoćama u razvoju do 20. kolovoza 2019. godine obavezno unesu rezultate popravnih ispita i zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Više...

Objavljeno: 14.8.2019. 12:16 Uređeno: 14.8.2019. 12:16

Prijava i upis kandidata s teškoćama u jesenskom upisnom roku

Obavještavamo vas da kandidati s teškoćama u razvoju koji, u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a žele iskoristiti mogućnost zasebnog preliminarnog rangiranja na jesenskom upisnom roku u obrazovnim programima u kojima je ostalo slobodnih mjesta, i u jesenskom upisnom roku moći će se javiti uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Detalje cijele prijave pogledajte pod Više...

Više...

Objavljeno: 22.7.2019. 10:46 Uređeno: 22.7.2019. 10:46

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Podsjećamo da je omogućen ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija prije rangiranja/Prijavnice/Tiskanje prijavnica).

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 12. srpnja u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs (ako je u pitanju upisno povjerenstvo srednje škole). 

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 12. srpnja u 18:00 sati. 

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

Više...

Objavljeno: 11.7.2019. 07:41 Uređeno: 11.7.2019. 07:41

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 10. srpnja 2019. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija prije rangiranja/Prijavnice/Tiskanje prijavnica). 

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 12. srpnja u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs (ako je u pitanju upisno povjerenstvo srednje škole). 

Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 12. srpnja u 18:00 sati.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Više...

Objavljeno: 08.7.2019. 13:06 Uređeno: 08.7.2019. 13:06

Ažuriranje i zaključavanje zaključnih ocjena u e-Matici

Molimo škole koje još nisu, da učenicima koji kreću s redovnom prijavom zaključe (zaključaju 8.razred u e-Matici) ocjene što prije, kako bi prijavom obrazovnih programa imali zadovoljen navedeni preduvjet. 

Također, navodimo ovo i za učenike koji pohađaju umjetničke škole da im zaključite podatke za 6. razred glazbene ili 4. razred plesne, u protivnom učenicima neće biti omogućena prijava umjetničkih programa.

Molimo vas i da obratite pažnju na ispravan unos zaključne ocjena iz „stranog jezika“. Ako je zaključena ocjena iz "stranog jezika" bez da je izabran konkretan strani jezik iz kojeg je učenik dobio ocjenu, takav neispravan način unosa zaključne ocjene utječe na podatke u NISpuSS-u te će posljedično utjecati i na rangiranje učenika za upis. Molimo sve razrednike da provjere jesu li svojim učenicima točno evidentirali ocjene iz stranog jezika.

Više...

Objavljeno: 25.6.2019. 17:02 Uređeno: 25.6.2019. 17:02

Ažuriranje zaključnih ocjena u e-Matici i unos dodatnih bodova u sustav

Molimo da obratite pažnju na zaključne ocjene iz „stranog jezika“ bez da je izabran konkretan strani jezik iz kojeg je učenik dobio ocjenu. Takav neispravan način unosa zaključne ocjene utječe na podatke u NISpuSŠ-u te će posljedično utjecati i na rangiranje učenika za upis. Molimo sve razrednike da provjere jesu li svojim učenicima točno evidentirali ocjene iz stranog jezika i žurno isprave sve krivo unesene ocjene. 

Molimo da učenicima koji kreću s redovnom prijavom zaključite ocjene što prije, kako bi prijavom obrazovnih programa imali zadovoljen navedeni preduvjet. 

Također, obavještavamo vas da je 26. lipnja 2019. godine, do 12:00 sati, rok za dostavu dokumentacije redovnih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) razrednicima u osnovnim školama. Razrednici temeljem te dokumentacije učenicima označavaju prava na dodatne bodove u NISpuSŠ-u. Napominjemo i da je dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis potrebno priložiti i prilikom upisa u srednju školu, a ako srednja škola utvrdi da je osnovna škola označila pravo na dodatni bod koji nije u skladu s navedenim Pravilnikom o elementima i kriterijima, učenik može izgubiti pravo upisa. 

NAPOMENA: Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju što prije obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Više...

Objavljeno: 19.6.2019. 17:38 Uređeno: 19.6.2019. 17:38

Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

21. lipnja, u 12:00 sati objavit će se orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete. Orijentacijske ljestvice poretka osvježavaju se svakih sat vremena. Na konačnim ljestvicama poretka za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno. 

Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane i zaključane u e-Maticu. 

Liste prioriteta za svoje učenike, škole mogu vidjeti na svom administratorskom sučelju na kartici Učenici/Podatci o učeniku/Prijave TR, dok će orijentacijske ljestvice prioriteta biti vidljive na kartici Učenici/Podatci o učeniku/Rezultati nakon 12:00 sati.

Više...

Objavljeno: 19.6.2019. 17:29 Uređeno: 19.6.2019. 17:29

Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 21. lipnja 2019. godine. Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju do 20. lipnja 2019. godine obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Više...

Objavljeno: 14.6.2019. 10:26 Uređeno: 14.6.2019. 10:26

Upute za osnovne škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima osnovnih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu s odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (Narodne novine, broj 53/2019.). Navedene upute dostupne su ovdje. 

Osim uputa za osnovne škole možete preuzeti i upute koje je Ministarstvo proslijedilo uredima državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, a vezano uz postupak prijava i upisa kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Ove upute su dostupne ovdje.

Više...

Objavljeno: 04.6.2019. 09:36 Uređeno: 04.6.2019. 09:36

Obavijest upisnim povjerenstvima i razrednicima osnovnih škola

Podsjećamo sve da 2. lipnja, istječe mogućnost iskazivanja interesa za upis u razredne odjele za sportaše. Kao što je već objašnjeno u prijašnjoj obavijesti, iskazivanje interesa moguće je na kartici “Moji podaci” gdje kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub (sve potvrđuju na gumb Spremi promjene). 

Također molimo sva upisna povjerenstva, a posebno razrednike 8. razreda, da u sustavu NISpuSŠ-a (upisi.hr/oss) vide koji se učenici iz njihove škole još nijednom nisu prijavili u sustav, te da ih obavijeste o samoj prijavi i rokovima prijave. Navedene prijave mogu provjeriti na kartici Učenici/Izvješća/Aktivnosti u odjeljenju.

Više...

Objavljeno: 31.5.2019. 15:14 Uređeno: 31.5.2019. 15:14

Snimka webinara za ravnatelje i stručne suradnike osnovnih škola - upis učenika s teškoćama u razvoju

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici:https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13390

Više...

Objavljeno: 23.5.2019. 08:18 Uređeno: 23.5.2019. 08:18

Snimka webinara za ravnatelje osnovnih škola, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici: https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13389

Više...

Objavljeno: 23.5.2019. 08:13 Uređeno: 23.5.2019. 08:13

Webinar za ravnatelje i stručne suradnike osnovnih škola - upis učenika s teškoćama u razvoju

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje i stručne suradnike osnovnih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju. Webinar je planiran za utorak, 21. svibnja 2019., od 14:30 do 15:30 sati i bit će dostupan na poveznici: http://connect.carnet.hr/upisi . 

Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena. Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi. Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNET-a i 
https://www.upisi.hr/oss

Više...

Objavljeno: 16.5.2019. 10:05 Uređeno: 16.5.2019. 10:05

Webinar za ravnatelje osnovnih škola, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje, članove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za utorak, 21. svibnja 2019., od 13:00 do 14:30 sati i bit će dostupan na poveznici : http://connect.carnet.hr/upisi . 

Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena. Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi. Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNET-a i https://www.upisi.hr/oss

Više...

Objavljeno: 16.5.2019. 09:08 Uređeno: 16.5.2019. 09:08

Planiranje strukture upisa u školskoj godini 2019./2020.

Dana 26. veljače 2019. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnika ministrice, Vlade Prskala, o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo

Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 26. veljače 2019. godine od 12:00 sati. Prijedlog plana upisa potrebno je unijeti i od strane osnivača odobriti do 29. ožujka 2019. godine. Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.

S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač grad ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove, jednako kao i prošlih godina, nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzo.hr najkasnije do 20. ožujka 2019. godine.

Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje. Dopis je moguće preuzeti ovdje.

Više...

Objavljeno: 25.2.2019. 07:48 Uređeno: 25.2.2019. 07:48

Evidencija/izmjena upisnog povjerenstva

Od ove godine omogućeno je školama da same evidentiraju ili izmjene upisno povjerenstvo u NISPUSŠ-u.

Od 1.2.2019. godine evidenciju/izmjenu upisnog povjerenstva bit će moguće isključivo napraviti kroz NISPUSŠ.

Mogućnost uređivanja upisnog povjerenstva imat će osobe koje su u upisnom povjerenstvu navedene pod ulogom „ravnatelj“ i „predsjednik upisnog povjerenstva“.  Ravnatelji će se automatski povlačiti u upisno povjerenstvo ako im je označeno da su ravnatelji u e-Matici.  

Detaljne upute se mogu pronaći na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Evidencija_upisnog_povjerenstva.pdf

Škola je dužna čuvati Imenovanje upisnog povjerenstva u digitalnom obliku, te ga nije potrebno dostavljati Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ako djelatnika kojeg želite dodati u upisno povjerenstvo ne možete pronaći na popisu u NISPUSŠ-u, potrebno je provjeriti ima li taj djelatnik u e-Matici na karticama "Radno mjesto" i "Rješenje o zaposlenju" uneseno radno mjesto i rješenje o zaposlenju. Djelatnik koji u e-Matici nema dodano radno mjesto i rješenje o zaposlenju neće se prebaciti u NISPUSŠ.

Više...

Objavljeno: 10.1.2019. 12:51 Uređeno: 10.1.2019. 12:51