Osnovne škole

Zaprimanje i evidencija prijavnica na jesenskom roku

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 28. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Redovni učenici će imati mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim elektronički ili osobno dostavljaju prijavnicu svom razredniku. 

Razrednik može za svoje učenike dohvatiti prijavnicu u svom sučelju na kartici Evidencija prija rangiranja>Prijavnice>Tiskanje prijavnica. U slučaju da učenik nije u mogućnosti dohvatiti prijavnicu, razrednik može kroz svoje sučelje dohvatiti prijavnicu. Evidentirati da je učenik dostavio prijavnicu može se na Evidencija prije rangiranja>Prijavnice>Zaprimljene prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti elektronički ili osobno razredniku u osnovnu školu do 31. kolovoza u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.

Školama/razrednicima je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 31. kolovoza do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Više...

Objavljeno: 27.8.2020. 09:21 Uređeno: 27.8.2020. 09:21

Unos rezultata popravnih ispita

Podsjećamo sve osnovne škole da su, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, dužne za svoje učenike koji pristupaju jesenskom upisnom roku najkasnije 27. kolovoza 2020. unijeti rezultate popravnih ispita u e-Maticu. U protivnom učenicima neće biti zadovoljen preduvjet završena osnovna škola.

Više...

Objavljeno: 24.8.2020. 13:33 Uređeno: 24.8.2020. 13:33

Unos rezultata popravnih ispita za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju je 21. kolovoza 2020. godine. 

Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Podsjećamo škole da, ukoliko već nisu, učenicima s teškoćama u razvoju najkasnije do 20. kolovoza 2020. godine obavezno unesu rezultate popravnih ispita i zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Više...

Objavljeno: 17.8.2020. 08:51 Uređeno: 17.8.2020. 08:51

Prijava i upis kandidata s teškoćama u jesenskom upisnom roku

Obavještavamo vas da kandidati s teškoćama u razvoju koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a žele iskoristiti mogućnost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta, trebaju se javiti županijske upravne odjele, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

Napominjemo da jesenski upisni rok traje od 21. kolovoza do 2. rujna te će, kao i u ljetnom roku, postupak prijava kandidata s teškoćama u razvoju započeti ranije: 

1. Kandidati s teškoćama u razvoju javljaju se županijskim upravnim odjelima odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba od 17. do 19. kolovoza godine te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe; 

2. Županijski upravni odjeli do 19. kolovoza, do 16:00 sati, unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ; 

3. Dodatne provjere - u školama koje provode programe za koje je nužno provođenje istih, provode se 20. kolovoza; 

4. 21. kolovoza kandidati se rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta prema gore opisanim kriterijima.

Kako bi se mogao provesti postupak rangiranja učenika s teškoćama u razvoju na vrijeme, molimo vas da za te učenike popravne ispite održite najkasnije do 16. kolovoza i da sve ocjene unesete i zaključate u e-Maticu do 19. kolovoza. Samo na taj način učenici s teškoćama u razvoju moći će iskoristiti pravo upisa u neki od primjerenih obrazovnih programa.

Više...

Objavljeno: 03.8.2020. 00:00 Uređeno: 03.8.2020. 00:00

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Podsjećamo da je učenicima omogućen dohvat prijavnice.

Razrednik može za svoje učenike dohvatiti prijavnicu u svom sučelju na kartici Evidencija prija rangiranja>Prijavnice>Tiskanje prijavnica. U slučaju da učenik nije u mogućnosti dohvatiti prijavnicu, razrednik može kroz svoje sučelje dohvatiti prijavnicu. Evidentirati da je učenik dostavio prijavnicu može se na Evidencija prije rangiranja>Prijavnice>Zaprimljene prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti elektronički ili osobno razredniku u osnovnu školu do 24. srpnja u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.

Školama/razrednicima je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 24. srpnja do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

Više...

Objavljeno: 23.7.2020. 08:29 Uređeno: 23.7.2020. 08:29

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 22. srpnja 2020. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Redovni učenici će imati mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim elektronički ili osobno dostavljaju prijavnicu svom razredniku.

Razrednik može za svoje učenike dohvatiti prijavnicu u svom sučelju na kartici Evidencija prija rangiranja>Prijavnice>Tiskanje prijavnica. U slučaju da učenik nije u mogućnosti dohvatiti prijavnicu, razrednik može kroz svoje sučelje dohvatiti prijavnicu. Evidentirati da je učenik dostavio prijavnicu može se na Evidencija prije rangiranja>Prijavnice>Zaprimljene prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti elektronički ili osobno razredniku u osnovnu školu do 24. srpnja u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.

Školama/razrednicima je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 24. srpnja do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Više...

Objavljeno: 20.7.2020. 09:37 Uređeno: 20.7.2020. 09:37

Ažuriranje i zaključavanje zaključnih ocjena u e-Matici

Molimo škole koje još nisu, da učenicima koji kreću s redovnom prijavom zaključe (zaključaju 8.razred u e-Matici) ocjene što prije, kako bi prijavom obrazovnih programa imali zadovoljen navedeni preduvjet. 

Također, navodimo ovo i za učenike koji pohađaju umjetničke škole da im zaključite podatke za 6. razred glazbene ili 4. razred plesne, u protivnom učenicima neće biti omogućena prijava umjetničkih programa.

Molimo vas i da obratite pažnju na ispravan unos zaključne ocjena iz „stranog jezika“. Ako je zaključena ocjena iz "stranog jezika" bez da je izabran konkretan strani jezik iz kojeg je učenik dobio ocjenu, takav neispravan način unosa zaključne ocjene utječe na podatke u NISpuSS-u te će posljedično utjecati i na rangiranje učenika za upis. Molimo sve razrednike da provjere jesu li svojim učenicima točno evidentirali ocjene iz stranog jezika.

Više...

Objavljeno: 10.7.2020. 09:07 Uređeno: 10.7.2020. 09:07

Ažuriranje zaključnih ocjena u e-Matici i unos dodatnih bodova u sustav

Molimo da učenicima koji kreću s redovnom prijavom zaključite ocjene što prije, kako bi prijavom obrazovnih programa imali zadovoljen navedeni preduvjet. 

Također, obavještavamo vas da je 13. srpnja 2020. godine, do 12:00 sati, rok za dostavu dokumentacije redovnih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) razrednicima u osnovnim školama. Razrednici temeljem te dokumentacije učenicima označavaju prava na dodatne bodove u NISpuSŠ-u. Napominjemo i da je dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis potrebno priložiti i prilikom upisa u srednju školu, a ako srednja škola utvrdi da je osnovna škola označila pravo na dodatni bod koji nije u skladu s navedenim Pravilnikom o elementima i kriterijima, učenik može izgubiti pravo upisa. 

NAPOMENA: Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju što prije obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Više...

Objavljeno: 06.7.2020. 10:46 Uređeno: 06.7.2020. 10:46

Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

3. srpnja, u 12:00 sati objavit će se orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u županijskim upravnim odjelima bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete. Orijentacijske ljestvice poretka osvježavaju se svakih sat vremena. Na konačnim ljestvicama poretka za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno. 

Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane i zaključane u e-Matici. 

Liste prioriteta za svoje učenike, škole mogu vidjeti na svom administratorskom sučelju na kartici Učenici/Podatci o učeniku/Prijave TR, dok će orijentacijske ljestvice prioriteta biti vidljive na kartici Učenici/Podatci o učeniku/Rezultati nakon 12:00 sati.

Više...

Objavljeno: 01.7.2020. 14:20 Uređeno: 01.7.2020. 14:20

Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 3. srpnja 2020. godine. Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju do 2. srpnja 2020. godine obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Više...

Objavljeno: 30.6.2020. 08:21 Uređeno: 30.6.2020. 08:21

Obavijest o zadnjem danu prijava za preliminarno rangiranje učenika s teškoćama u razvoju

Sukladno točki XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., 26. lipnja 2020. godine ističe rok za prijavu učenika s teškoćama u razvoju za preliminarno rangiranje programa obrazovanja za koje ti učenici imaju stručno mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Molimo vas da sve učenike s teškoćama u razvoju koji se još nisu prijavili za preliminarno rangiranje upozorite na kraj mogućnosti prijava.

Također, molimo sva upisna povjerenstva, a posebno razrednike 8. razreda, da u sustavu NISpuSŠ-a vide koji se učenici iz njihove škole još nijednom nisu prijavili u sustav, te da ih obavijeste o samoj prijavi i rokovima prijave. Navedene prijave mogu provjeriti na kartici Učenici/Izvješća/Aktivnosti u odjeljenju.

Više...

Objavljeno: 25.6.2020. 10:40 Uređeno: 25.6.2020. 10:40

Upute za osnovne škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima osnovnih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu s odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (Narodne novine, broj 62/2020.). Navedene upute dostupne su ovdje. 

Novost od ove godine je mogućnost dostava prijavnica osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano).

Učenik može sam dohvatiti prijavnicu sa svog sučelja iz sustava NISPUSŠ u propisanom roku. Nakon što su učenik i roditelj/skrbnik ispisali i vlastoručno potpisali prijavnicu, prijavnica se može dostaviti razredniku osobno ili elektroničkim putem (slikana ili skenirana).

Prijavnicu sa svog sučelja iz sustava NISPUSŠ može dohvatiti i razrednik te je poslati učeniku u virtualnoj učionici ili elektroničkim putem.

Ako učenik nema mogućnost ispisati popunjenu ispisati popunjenu prijavnicu, učenik i roditelj/skrbnik mogu je digitalno potpisati te dostaviti razredniku elektroničkim putem.

Ako učenik i roditelj/skrbnik nemaju mogućnost ispisati popunjenu prijavnicu i nemaju digitalni potpis, popunjenu prijavnicu može ispisati razrednik, a učenik i roditelj/skrbnik dolaze osobno u školu i vlastoručno potpisuju prijavnicu.

Potpisanu prijavnicu elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu, s elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e-Dnevniku. Ako je roditelj/skrbnik poslao potpisanu prijavnicu s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e-Dnevniku, razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li roditelj/skrbnik doista poslao potpisanu prijavnicu s te adrese.

Više...

Objavljeno: 12.6.2020. 08:30 Uređeno: 12.6.2020. 08:30

Obavijest upisnim povjerenstvima i razrednicima osnovnih škola

Podsjećamo sve da 8. lipnja, istječe mogućnost iskazivanja interesa za upis u razredne odjele za sportaše. Kao što je već objašnjeno u prijašnjoj obavijesti, iskazivanje interesa moguće je na kartici “Moji podaci” gdje kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub (sve potvrđuju na gumb Spremi promjene). 

Također molimo sva upisna povjerenstva, a posebno razrednike 8. razreda, da u sustavu NISpuSŠ-a (upisi.hr/oss) vide koji se učenici iz njihove škole još nijednom nisu prijavili u sustav, te da ih obavijeste o samoj prijavi i rokovima prijave. Navedene prijave mogu provjeriti na kartici Učenici/Izvješća/Aktivnosti u odjeljenju.

Više...

Objavljeno: 06.6.2020. 07:45 Uređeno: 06.6.2020. 07:45

Ažuriranje e-Mail adrese u NISPUSŠ sustavu

Molimo sve članove upisnih povjerenstava da ažuriraju svoju e-mail adresu u NISPUSŠ sustavu.

Ažurirati ili dodati e-mail adresu možete na kartici "Korisnički profil" u izborniku s lijeve strane ekrana.

Više...

Objavljeno: 11.5.2020. 09:33 Uređeno: 11.5.2020. 09:33

Planiranje strukture upisa u školskoj godini 2020./2021.

Dana 5. veljače 2020. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnika ministrice, Vlade Prskala, o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo

Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 28. veljače 2020. godine od 12:00 sati. Prijedlog plana upisa potrebno je unijeti i od strane osnivača odobriti do 31. ožujka 2020. godine. Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.

S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač grad ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove, jednako kao i prošlih godina, nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzo.hr najkasnije do 20. ožujka 2020. godine.

Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje. Dopis je moguće preuzeti ovdje.

Više...

Objavljeno: 08.2.2020. 08:36 Uređeno: 08.2.2020. 08:36

Evidencija/izmjena upisnog povjerenstva

Evidenciju/izmjenu upisnog povjerenstva bit će moguće isključivo napraviti kroz NISPUSŠ.

Mogućnost uređivanja upisnog povjerenstva imat će osobe koje su u upisnom povjerenstvu navedene pod ulogom „ravnatelj“ i „predsjednik upisnog povjerenstva“.  Ravnatelji će se automatski povlačiti u upisno povjerenstvo ako im je označeno da su ravnatelji u e-Matici.  

Detaljne upute se mogu pronaći na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Evidencija_upisnog_povjerenstva.pdf

Škola je dužna čuvati Imenovanje upisnog povjerenstva u digitalnom obliku, te ga nije potrebno dostavljati Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ako djelatnika kojeg želite dodati u upisno povjerenstvo ne možete pronaći na popisu u NISPUSŠ-u, potrebno je provjeriti ima li taj djelatnik u e-Matici na karticama "Radno mjesto" i "Rješenje o zaposlenju" uneseno radno mjesto i rješenje o zaposlenju. Djelatnik koji u e-Matici nema dodano radno mjesto i rješenje o zaposlenju neće se prebaciti u NISPUSŠ.

Objavljeno: 07.2.2020. 15:27 Uređeno: 07.2.2020. 15:27