Srednje škole

Novo! Prijenos podataka iz NISPUSŠ-a u e-Maticu

Učenici upisani u prvi razred srednje škole putem elektroničkog sustava upisa bit će preneseni u sustav e-Matice do kraja ovoga tjedna i raspoređeni po razrednim odjelima u skladu s raspoređivanjem koje je škola definirala u sustavu NISpuSŠ. U e-Maticu se prenose isključivo učenici kojima je srednja škola ispravno označila donesenu upisnicu i, eventualno, posebne uvjete upisa. Eventualno naknadno premještanje učenika unutar razrednih odjela u školi potrebno je napraviti u e-Matici.

Na dalje, s obzirom da je u tijeku postupak rješavanja pisanih prigovora i zamolbi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, moguće je da će se određena slobodna mjesta koja su ostala u pojedinim srednjim školama uskoro još popuniti pa vas molimo da sve zahtjeve za promjenom obrazovnih programa u I. razredima rješavate nakon 30. rujna 2015. godine.

Napominjemo da, u skladu s čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik mora biti redovni učenik u srednjoj školi kako bi mogao promijeniti program, tj. mora se prvo upisati u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa (predati upisnicu i ostalu dokumentaciju i škola mu to mora označiti u sustavu NISpuSŠ) kako bi mogao slati zamolbu nastavničkom vijeću za promjenu programa. Škola ne može samostalno donositi odluku o upisu učenika u I. razred, a koji nije prošao upisni postupak putem sustava NISpuSŠ ili nema suglasnost MZOS-a za upis.

Više...

Objavljeno: 02.9.2015. 13:57 Uređeno: 02.9.2015. 13:57

Novo! Označavanje zaprimljenih prijavnica

Danas 31. kolovoza u 12:00 sati zaključavaju se liste prioriteta kandidata i od toga trenutka više se neće moći prijavljivati obrazovni programi. Učenici su dužni do 2. rujna do 15:00 dostaviti potpisane prijavnice. Molimo vas da do 2. rujna 2015. do 18:00 sati u izborniku Zaprimljene prijavnice označite kandidate koji su dostavili potpisanu prijavnicu s popisom odabranih obrazovnih programa. Kandidati koji tamo ne budu označeni neće biti na ljestvicama poretka niti upisati u srednju školu.

Više...

Objavljeno: 31.8.2015. 09:19 Uređeno: 31.8.2015. 09:19

Rok za podnošenje prigovora

Od 28. kolovoza, u 00:00 na kartici ‘Moji prigovori’, moguće je podnositi prigovore na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka (osobni podaci, ocjene, rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.). Rok za podnošenje prigovora je 28. kolovoza u 23:59.

Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. Na stranici www.upisi.hr na ‘Moji prigovori’ učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 28. kolovoza u 23:59 i odgovore na iste. Molimo kandidate da u rubriku Moji prigovori postavljaju samo argumentirane prigovore koji se odnose na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka. Ostali prigovori neće se razmatrati. Ukoliko imate pitanja, uputite ih na adresu helpdesk@skole.hr. Napominjemo da uz svaki prigovor dobivamo i osobne podatke kandidata, stoga će kandidati koji šalju uvredljive poruke te poruke koje vrijeđaju na osnovu rasne, nacionalne, spolne ili vjerske pripadnosti biti sankcionirani u skladu s pravilima.

Objavljeno: 27.8.2015. 17:35 Uređeno: 27.8.2015. 17:35

Unos rezultata popravnih ispita i broja ponavljača

Podsjećamo sve srednje škole u kojima se provodi jesenski upisni rok da su, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, dužne do najkasnije 28. kolovoza unijeti rezultate popravnih ispita u e-maticu.
Isto tako, molimo da do navedenoga datuma u sustav NISpuSŠ unesu broj ponavljača u jesenskom roku, a kako bi se upisna kvota ažurirala sukladno navedenom broju.

Više...

Objavljeno: 25.8.2015. 08:45 Uređeno: 25.8.2015. 08:45

Unos termina dodatnih provjera i ovjera točnosti - VAŽNO!

Podsjećamo sve srednje škole, koje u jesenskom upisnom roku imaju slobodna mjesta u svojim programima obrazovanja, da su dužne najkasnije do danas u 16.00 sati unijeti termine dodatnih provjera koje provode (što uključuje i dodatne provjere stranih jezika za učenike koji nisu učili strani jezik koji su prijavili kao prvi strani jezik) u sustav NISpuSš i ovjeriti točnost podataka.

Škole koje to ne učine neće se prikazivati učenicima za odabir.

Objavljeno: 24.8.2015. 10:20 Uređeno: 24.8.2015. 10:20

Početak prijava za jesenski upisni rok

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., danas, 24. kolovoza 2015. godine započinju prijave u sustav i prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave u sustav započinju u 8:00, a prijava obrazovnih programa započet će u 12:00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 13:00 sati.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 31. kolovoza 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 25. kolovoza 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 3. rujna. Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

Više...

Objavljeno: 24.8.2015. 06:19 Uređeno: 24.8.2015. 06:19

Unos termina dodatnih provjera za jesenski upisni rok

Molimo sve srednje škole koje provode dodatne provjere za upis u neki od programa obrazovanja da točne termine održavanja provjera unesu u sustav NISpuSŠ do ponedjeljka, 24. kolovoza 2015. godine u 16.00 sati.

Podsjećamo da se dodatne provjere u jesenskom roku provode 26. i 27. kolovoza, dok je rok za unos rezultata 27. kolovoza.

Objavljeno: 19.8.2015. 15:54 Uređeno: 19.8.2015. 15:54

Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku

Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis može se vidjeti ovdje.

Više...

Objavljeno: 21.7.2015. 12:00 Uređeno: 21.7.2015. 12:00

Ističe rok za predaju upisnica i dokumentacije potrebne za upis

Nastavno na obavijest od 10. srpnja 2015. godine podsjećamo da je krajnji rok za dostavu upisnica i dokumentacije potrebne za upis danas, 17. srpnja 2015. godine.

Kandidati koji upisnicu i ostalu potrebnu dokumentaciju za upis ne dostave u navedenom roku u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa gube pravo upisa i upućuju se na prijavu u jesenskom upisnom roku na preostala slobodna mjesta.

Više...

Objavljeno: 17.7.2015. 09:52 Uređeno: 17.7.2015. 09:52

Označavanje zaprimljenih upisnica i dodatne dokumentacije - HITNO!

Molimo sve srednje škole da u sustavu, na kartici Posebni uvjeti upisa i upisnice, do 17. srpnja 2015. do 18.00 sati označe zaprimljene dokumente za upis - upisnicu na kartici Zaprimljene upisnice, a dodatne dokumente koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju I sl.) na kartici Posebni uvjeti upisa. Označavanjem zadovoljenih posebnih uvjeta upisa na kartici 'Posebni uvjeti upisa' sva se dodatna dokumentacija koja je uvjet za upis, osim upisnice, smatra zaprimljenom (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i sl.).

Još jednom upozoravamo da je isključivo dostavom navedene dokumentacije i označavanjem istoga u NISpuSŠ-u učenik upisan u srednju školu, a sukladno odredbama Odluke o upisu.Učenici kojima navedeno nije označeno u sustavu do petka, 17. srpnja 2015. do 18.00 sati smatrat će se neupisanima, gube pravo upisa u ljetnome roku, a time će škola imati slobodna upisna mjesta u jesenskom upisnom roku. Slobodna upisna mjesta objavit će se 21. srpnja 2015. godine.

Više...

Objavljeno: 17.7.2015. 09:52 Uređeno: 17.7.2015. 09:52

Označavanje dostavljenih upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis

Molimo srednje škole da zaprimljene dokumente za upis označe u sustavu u izborniku Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do 17. srpnja 2014. godine u 18.00 sati, kako bismo 21. srpnja mogli objaviti slobodna mjesta za jesenski upisni rok. Dostavljene upisnice označavaju se na kartici Zaprimljene upisnice, a dodatni dokumenti koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i sl.) označavaju se na kartici Posebni uvjeti upisa.

Učenici kojima navedeno nije označeno u sustavu do petka, 17. srpnja 2015. do 18.00 sati smatrat će se neupisanima, gube pravo upisa u ljetnome roku, a time će škola imati slobodna upisna mjesta u jesenskom upisnom roku.

Napominjemo da je isključivo dostavom navedene dokumentacije i označavanjem istoga u NISpuSŠ-u učenik upisan u srednju školu, a sukladno odredbama Odluke o upisu.

Više...

Objavljeno: 13.7.2015. 11:48 Uređeno: 13.7.2015. 11:48

Objavljene konačne ljestvice poretka

U skladu s najavom u prethodnoj obavijesti, objavljene su konačne ljestvice poretka i kandidati sada mogu na kartici 'Moj odabir' preuzeti upisnicu koju u razdoblju od 13. do 17. srpnja trebaju dostaviti u srednju školu u koju su ostvarili pravo upisa.

Više...

Objavljeno: 11.7.2015. 12:08 Uređeno: 11.7.2015. 12:08

Generiranje ljestvica poretka je u tijeku

U tijeku je generiranje konačnih ljestvica poretka. Po završetku generiranja objavit će se konačne ljestvice poretka.

Objavljeno: 11.7.2015. 12:00 Uređeno: 11.7.2015. 12:00

Dokumentacija koju ucenici donose pri upisu

Obavještavamo srednje škole da kandidati, koji su stekli pravo upisa objavom konačnih ljestvica 11. srpnja, uz upisnicu, obvezno dostavljaju i dodatnu dokumentaciju koja je uvjet za upis u srednju školu.

Svi osobni podatci i ocjene te rezultati i dodatni bodovi kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i na sportskih natjecanjima su uneseni u sustav NISpuSŠ te ih kandidati ne trebaju dostavljati pri upisu u srednje škole.

Dodatna dokumentacija obuhvaća: potvrdu školskog nadležnog školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, ugovor o naukovanju te dokumente kojima se ostvaruju dodatna prava za upis.

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te potrebnu dokumentaciju, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Više...

Objavljeno: 10.7.2015. 14:00 Uređeno: 10.7.2015. 14:00

Objava konačnih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno, 11. srpnja 2015. godine u 12.00 sati ljestvice poretka postat će konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici 'Moj odabir') koju će donijeti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 17. srpnja.
Nakon 12.00 sati kraj obrazovnoga programa u kojemu kandidat ostvaruje pravo upisa u stupcu Pravo upisa prikazivat će se riječ Da, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana pisat će " -".

Molimo kandidate koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno, da potrebne dokumente dostave srednjoj školi u razdoblju od 13. do 17. srpnja 2015. godine.

Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta. U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata 21.srpnja.

Na kartici 'Moj odabir' dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe. 

Više...

Objavljeno: 10.7.2015. 11:32 Uređeno: 10.7.2015. 11:32

Evidencija prijavnica u sustavu

Danas, 10. srpnja, u 15 sati istiće rok za tiskanje i dostavu prijavnica u školu. Škole do 18 sati mogu evidentirati zaprimljene prijavnice.

Napominjemo kako će večeras u 22 sata, s ljestvica poretka bit će obrisani svi kandidati koji nemaju u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu te molimo da sve prijavnice koje su vam dostavljene do tog vremena obavezno i označite.

Više...

Objavljeno: 10.7.2015. 11:06 Uređeno: 10.7.2015. 11:06

Ističe rok za predaju prijavnica

Podsjećamo kandidate da rok za dostavu prijavnica školama, odnosno Središnjem prijavnom uredu za kandidate izvan obrazovnog sustava RH, ističe danas, 10. srpnja, u 15 sati. 
Večeras, 10.srpnja u 22 sata, s ljestvica poretka bit će obrisani svi kandidati koji nemaju u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu.

Više...

Objavljeno: 10.7.2015. 11:01 Uređeno: 10.7.2015. 11:01

Zaprimanje i evidencija prijavnica

U srijedu, 8. srpnja u 12.00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen ispis prijavnica.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss . (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs (ako je u pitanju razrednik srednje škole).

Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 10. srpnja 2015. godine u 18.00 sati.

Više...

Objavljeno: 07.7.2015. 12:34 Uređeno: 07.7.2015. 12:34

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razrede srednjih škola, dana 8. srpnja 2015. godine u 12.00 sati zaključava se mogućnost odabira programa i škola učenicima. Nakon toga školama, čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, bit će omogućeno da u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa/Odobravanje razrednih odjela) sami predlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela. Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do četvrtka 9. srpnja 2015. godine u 10.00 sati. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na formiranje razrednih odjela u vezanim obrtima s obzirom na raspoloživa mjesta kod licenciranih obrtnika. Ministarstvo će pri postupanju sukladno čl. XVIII. stavku 9. Odluke razmotriti ove prijedloge prije objave konačnih ljestvica poretka.

Napominjemo još jednom da škole navedene prijedloge iskazuju u sustavu NISpuSŠ te ih nisu dužne dostaviti i poštom.

 

Više...

Objavljeno: 07.7.2015. 10:13 Uređeno: 07.7.2015. 10:13

Ističe rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnome upisnom roku

U srijedu, 8. srpnja u 12.00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogućen ispis prijavnica za učenike njihovih razreda u izborniku Prijavnice. 

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati, koji će to označiti u sustavu. 

VAŽNO! Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.

Učenici škola u RH koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanje liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane dostaviti do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala.

Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova.

VAŽNA NAPOMENA: svi će kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava, morati dostaviti srednjoj školi koju će upisati u razdoblju određenom za upis.

Više...

Objavljeno: 07.7.2015. 09:35 Uređeno: 07.7.2015. 09:35

Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole

Dana 30. lipnja 2015. godine objavljen je Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole. Svi zdravstveni uvjeti iz ovog dokumenta uneseni su u sustav NISpuSŠ te se prikazuju pri opisu pojedinog programa obrazovanja.

Više...

Objavljeno: 06.7.2015. 15:03 Uređeno: 06.7.2015. 15:03

Rok za unos ponavljača

Molimo srednje škole da, ako još nisu, najkasnije do 7. srpnja do 10.00 sati unesu u NISpuSŠ broj ponavljača po pojedinim programima, a kako bi se mogla korigirati upisna kvota.
Isto tako, podsjećamo da rok za unos rezultata dodatnih provjera ističe danas te molimo sve škole da unesu navedene rezultate. 
Nakon isteka navedenih rokova škole iste više neće moći evidentirati u sustavu.

Više...

Objavljeno: 06.7.2015. 13:58 Uređeno: 06.7.2015. 13:58

Upis kandidata s teškoćama u razvoju

Slijedom više upita vezano uz upis učenika s teškoćama u razvoju obavještavamo vas da Kandidati  s teškoćama u razvoju (kandidati koji su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba o primjerenome programu obrazovanja) koji posjeduju stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanjeHrvatskoga zavoda za zapošljavanje i koristite pravo upisa na temelju navedenog stručnog mišljenja, ne trebaju pribaviti potvrdu nadležnoga školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada za pojedini obrazovni program/ zanimanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.Ako kandidat posjeduje navedeno stručno mišljenje, smatra se da ispunjava zdravstvene zahtjeve za taj program.

U svezi s navedenim upućujemo vas na dokument Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole koji je dana 30. lipnja 2015. godine objavljen na mrežnim strancima Ministarstva na poveznici http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13877&sec=1933  te Vam predlažemo da svakako pročitate revidirani uvodni tekst. Uvidom u navedeni dokument razvidno je kako kod onih programa kod kojih se kao potreban dokument navodi  Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja; Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika u stupcu zdravstveni zahtjevi nema zdravstvenih zahtjeva a time niti potrebe za dodatnim pribavljanjem potvrde nadležnoga školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada za pojedino zanimanje.

Više...

Objavljeno: 06.7.2015. 11:10 Uređeno: 06.7.2015. 11:10

Početak prijava obrazovnih programa

Sukladno prethodnoj obavijesti prijave obrazovnih programa omogućene su u 12.00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive danas od 22.00 sata.

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 12:00 Uređeno: 26.6.2015. 12:00

Objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama

Danas u 11.00 objavljene su konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju.

Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis u redovitom rangiranju ili ponoviti postupak preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.  

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 11:00 Uređeno: 26.6.2015. 11:00

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., danas, 26. lipnja 2015. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave obrazovnih programa započet će u 12.00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22.00 sata.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 30. lipnja 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u gore navedenoj publikaciji na str. 31. i 32.

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 09:06 Uređeno: 26.6.2015. 09:06

Vidljivi rezultati natjecanja

Natjecanja iz znanja i sporta (u organizaciji školskih sportskih društava), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole boduju za upis, evidentirana su u sustavu i vidljiva na profilima učenika. Za prikaz natjecanja potrebno je odabrati karticu 'Moji podaci' i nakon toga kliknuti na karticu 'Natjecanja'. Na navedenoj kartici prikazana su isključivo ona natjecanja i plasmani koji su važni za upis. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u prikazu rezultata natjecanja potrebno je kontaktirati CARNetovu Podršku obrazovnom sustavu na helpdesk@skole.hr ili broj telefona 01/6661-500.

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 17:08 Uređeno: 24.6.2015. 17:08

Objavljene orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

Danas u 14.00 objavljene su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira je li ispunjavaju sve preduvjete.

Konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama bit će objavljene u petak 26. lipnja 2015. u 11.00 sati.

Na konačnim ljestvicama poretka naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici "Detaljno" (https://www.upisi.hr/upisi/MojiRezultati). Za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni ("Detaljno", https://www.upisi.hr/upisi/MojiRezultati), nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi kako bi isti unio taj podatak u e-maticu najkasnije do petka, 26. lipnja u 10.00 sati (do navedenog vremena svi podaci moraju biti uneseni u e-Maticu).

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 14:15 Uređeno: 24.6.2015. 14:15

Radno vrijeme CARNetove Podrške obrazovnom sustavu

U četvrtak, 25. lipnja CARNetova Podrška obrazovnom sustavu bit će dostupna putem elektroničke pošte na adresi helpdesk@skole.hr i telefonski na broj 01/6661-500 od 8 do 20 sati. Napominjemo da je do 13. srpnja radno vrijeme Podrške obrazovnom sustavu svakim danom od 8 do 20 sati, a nakon navedenog datuma radno vrijeme je radnim danom od 8 do 20 sati. Ukoliko imate pitanja ili problema vezanih uz rad sa sustavom potrebno je kod svakog upita navesti ime i prezime, korisničku oznaku, kontakt broj telefona i detaljan opis problema.

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 13:38 Uređeno: 24.6.2015. 13:38

Krajnji rok za ovjeru točnosti podataka

Obavještavamo škole da je krajnji rok za unos svih uvjeta škole, termina dodatnih provjera, eventualnih ispravaka podataka o školi te ovjeru točnosti na kartici ovjera točnosti  u petak 19. lipnja 2015. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, molimo da se obratite CARNetovoj službi za podršku obrazovnome sustavu, i to na elektroničku adresu helpdesk@skole.hr i telefonom na broj 01/6661-500. 

Napominjemo da se obrazovni programi koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir.

Više...

Objavljeno: 12.6.2015. 10:43 Uređeno: 12.6.2015. 10:43

Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (NN, 52/15) provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se 18. i 19. lipnja 2014. godine.

Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, to učine što prije.

Školama je u sustavu pod prijave i rezultati / prijave i reziltati / prijave TR učenika  kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere. Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima.

Uredi državne uprave koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije.

Više...

Objavljeno: 12.6.2015. 09:11 Uređeno: 12.6.2015. 09:11

Utvrđivanje minimalnog bodovnog praga

Slijedom upita vezanih uz određivanje minimalnog bodovnog praga obavještavamo sve srednje škole da se minimalni bodovni prag odnosi na bodove koje je učenik ostvario temeljem ocjena iz škole.

Više...

Objavljeno: 05.6.2015. 16:26 Uređeno: 05.6.2015. 16:26

Snimka webinara za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNeta dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://connect.carnet.hr/p8xi62vw2mc/

Objavljeno: 05.6.2015. 11:00 Uređeno: 05.6.2015. 11:00

Odjava bivših učenika iz e-Matice

Sve češće se javlja poteškoća s aktivacijom učenika kojima u e-Matici nije unesen "datum do", odnosno nisu na ispravan način odjavljeni iz e-Matice. Radi se o učenicima koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili prije šk. god. 2014./2015. ili su već bili upisani u prvi razred srednje škole i u međuvremenu su se ispisali kako bi konkurirali za upis u neku drugu školu ili drugi program. Takvi učenici se u pravilu obraćaju Središnjem prijavnom uredu koji ih mora aktivirati u sustavu kako bi mogli ponovno konkurirati za upis u prvi razred srednje škole. Zbog navedene poteškoće cijeli postupak je poprilično usporen i stvara neugodnosti kako za Središnji prijavni ured tako i za same učenike.

Kako bi se izbjegle daljnje poteškoće molimo administratore imenika da provjere svoje bivše učenike i da im u kartici "Obrazovanje" stave "datum do". Takvi učenici se obično u popisu učenika nalaze u izborniku "Bez odjela" nakon što se iz padajućeg izbornika odabere neka od prethodnih školskih godina.

U slučaju poteškoća s unosom "datuma do" za bivše učenike na raspolaganju vam je CARNetov helpdesk na broj telefona 01/6661 500 ili putem e-maila helpdesk@skole.hr.

Više...

Objavljeno: 01.6.2015. 12:23 Uređeno: 01.6.2015. 12:23

Započinju prijave kandidata s teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju od 28. svibnja do 12. lipnja 2015. godine javljaju se uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole koje izvode te programe redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti onoliko škola koliko ih izvodi navedene programe.

Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo da u školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti, a upisna povjerenstva ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužna su o tome obavijestiti kandidata.

Sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 08:40 Uređeno: 28.5.2015. 08:40

Zadnji dan prijave u razredne odjele za sportaše

Podsjećamo sve kandidate koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše da danas, 28. svibnja 2015. godine ističe rok za iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše.

Kandidati sportaši  koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše trebaju na kartici “Moji podaci”  upisati sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

Kandidati koji do navedenog roka ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše.

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 08:34 Uređeno: 28.5.2015. 08:34

Pregled podataka o obrazovnim programa

Odabirom kartice "Obrazovni programi" kandidati imaju mogućnost uvida u ponudu obrazovnih programa po školama. Bitno je napomenuti da se prikazuju samo oni programi za koje su srednje škole unijele podatke o uvjetima upisa te potvrdile točnost podataka. Ukoliko neki od obrazovnih programa još nije naveden na popisu potrebno je pričekati da srednja škola koja izvodi program unese potrebne podatke o uvjetima upisa i potvrdi podatke. Nakon što srednja škola napravi navedeno program će biti prikazan na kartici "Obrazovni programi".

Podsjećamo da će prijave obrazovnih programa biti moguće od 26. lipnja te će najkasnije do tog datuma biti prikazani svi obrazovni programi koji su u ponudi srednjih škola.

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 07:52 Uređeno: 28.5.2015. 07:52

Webinar za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za ponedjeljak, 1. lipnja 2015., od 12.00 do 14.00 sati i bit će dostupan na poveznici:

http://connect.carnet.hr/upisi

Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena.

Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi.

Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNet-a, odnosno na poveznici:

http://mod.carnet.hr.

 

Više...

Objavljeno: 26.5.2015. 12:14 Uređeno: 26.5.2015. 12:14

Započinju prijave kandidata u sustav

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u ponedjeljak 25. svibnja 2015. godine iza 12.00 sati.Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Ukoliko PIN nije stigao SMS-om potrebno je ponovno pokušati unijeti broj mobitela. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. U slučaju nepravilnosti u podacima potrebno se javiti svom razredniku. 

Kandidati izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske trebaju ispuniti registracijski obrazac i poslati ga Središnjem prijavnom uredu koji će ih registrirati u sustavu, dodijeliti im korisničke podatke za prijavu i unijeti sve potrebne podatke sa zaprimljenih dokumenata.

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2014./2015. – Idemo u srednju!“ te je od iznimne važnosti da je svi kandidati pročitaju.

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 16:36 Uređeno: 22.5.2015. 16:36

Prijava u razredne odjele za sportaše

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ od 25. do 28. svibnja 2015.

Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza.
Kandidate koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ od 25. do 28. svibnja 2015.

Prijave će 25. svibnja 2015. godine biti moguće od 12.00 sati.

Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu.

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku.  Ovi kandidati moraju do  28. svibnja na kartici “Moji podaci” upisati sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

Kandidati koji u roku od 25. do 28. svibnja 2015. godine ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše.

Također, a s obzirom da prijava programa obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, molimo da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne program i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu.

Škole koje imaju razredne odjele za sportaše su:

  • Druga gimnazija, Varaždin (1 odjel, 24 učenika)

  • Gimnazija Fran Galović, Koprivnica (1 odjel, 24 učenika)

  • Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (1 odjel, 26 učenika)

  • Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka (2 odjela, 48 učenika)

  • I. gimnazija, Osijek (1 odjel, 26 učenika)

  • V. gimnazija Vladimir Nazor, Split (1 odjel, 24 učenika)

  • Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci, Split (2 učenika)

  •  Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (1 odjel,  24 učenika)

  •  Športska gimnazija, Zagreb (4 odjela, 88 učenika)

  •  Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb (1 odjel, 15 učenika)

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 16:36 Uređeno: 22.5.2015. 16:36

Upute za srednje škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu sa odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2015./2016. (Narodne novine, broj 52/2015.). Navedene upute dostupne su ovdje.

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 10:42 Uređeno: 22.5.2015. 10:42

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.


Više...

Objavljeno: 11.5.2015. 16:31 Uređeno: 11.5.2015. 16:31

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole


Više...

Objavljeno: 05.5.2015. 15:06 Uređeno: 05.5.2015. 15:06

Odobravanje plana strukture upisa učenika u I. razred srednja škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta započelo je s radom na planu upisa učenika u I. razred srednja škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo će sukladno propisima na koje smo skrenuli pažnju školama i osnivačima, ukoliko ustanovi nedosljednost u planu upisa, vratiti prijedlog plana upisa na doradu školi.

U tom slučaju škola će biti obaviještena elektroničkom poštom na adrese upisnog povjerenstva ili telefonskim putem, redak uz odgovarajući prijedlog bit će obojan crvenom bojom, a pod “Obrazloženje” Ministarstvo će navesti razlog potrebe za izmjenom plana upisa.

Nakon što škola izmijeni svoj prijedlog, redak će se ponovno obojati žuto i izmjenu mora odobriti osnivač, na što ga škola može podsjetiti elektroničkom poštom preko poveznice Slanje elektroničke pošte osnivaču.

Škola i osnivač imat će na raspolaganju 24 sata kako bi učinili potrebne izmjene strukture i ponovili postupak odobravanja osnivača.

Treba naglasiti da će svi programi ostati obojani plavo sve do objave konačne strukture upisa.

Svi ovi postupci detaljnije su opisani u izmijenjenim uputama koje se mogu pronaći ovdje.

Više...

Objavljeno: 14.4.2015. 15:59 Uređeno: 14.4.2015. 15:59

Planiranje strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Dana 11. veljače 2015. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnice ministra Sabine Glasovac o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo.

Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 25. veljače 2015. godine u 14.00 sati.

Još jednom vas podsjećamo da je prijedlog plana upisa potrebno unijeti te osnivači odobriti do 10. ožujka 2015. godine.

Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.

S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzos.hr najkasnije do 10. ožujka 2015. g.

Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje.

Više...

Objavljeno: 25.2.2015. 08:50 Uređeno: 25.2.2015. 08:50

Prijave u sustav za korisnike još nisu omogućene

Prijave u sustav za korisnike još nisu omogućene. O vremenu početka rada tog dijela sustava bit ćete informirani naknadnom obavijesti.

Objavljeno: 13.11.2014. 16:41 Uređeno: 13.11.2014. 16:41

Općenite upute za korištenje administratorskog sučelja.

Kako bismo Vam olakšali snalaženje na administratorskom sučelju odnosno objasnili osnovne akcije poput pohrane, brisanja, unosa te promjene načina prikaza izradili smo kratke i općenite upute za korištenje sučelja.

Objavljeno: 16.5.2013. 11:36 Uređeno: 16.5.2013. 11:36