Srednje škole

Planiranje strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Dana 11. veljače 2015. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnice ministra Sabine Glasovac o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo.

Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 25. veljače 2015. godine u 14.00 sati.

Još jednom vas podsjećamo da je prijedlog plana upisa potrebno unijeti te osnivači odobriti do 10. ožujka 2015. godine.

Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.

S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzos.hr najkasnije do 10. ožujka 2015. g.

Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje.

Više...

Objavljeno: 25.2.2015. 08:50 Uređeno: 25.2.2015. 08:50

Prijave u sustav za korisnike još nisu omogućene

Prijave u sustav za korisnike još nisu omogućene. O vremenu početka rada tog dijela sustava bit ćete informirani naknadnom obavijesti.

Objavljeno: 13.11.2014. 16:41 Uređeno: 13.11.2014. 16:41

Općenite upute za korištenje administratorskog sučelja.

Kako bismo Vam olakšali snalaženje na administratorskom sučelju odnosno objasnili osnovne akcije poput pohrane, brisanja, unosa te promjene načina prikaza izradili smo kratke i općenite upute za korištenje sučelja.

Objavljeno: 16.5.2013. 11:36 Uređeno: 16.5.2013. 11:36