Srednje škole

Novo! Ističe rok za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju

Podsjećamo da danas, 19. kolovoza u 16:00 sati ističe rok za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju za upis u jesenskom roku. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba. 

Dodatne provjere za navedene učenike, u školama koje provode programe za koje je nužno provođenje istih, provode se 20. kolovoza 2019. godine. Rezultate provjera možete unositi navedeni dan do 20:00 sati. 

NAPOMENA: škole koje nisu ovjerile točnost podataka za jesenski rok, a imaju slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku trebaju unijeti termine dodatnih provjera i ovjeriti točnost što prije.

Više...

Objavljeno: 19.8.2019. 10:52 Uređeno: 19.8.2019. 10:52

Ovjera točnosti za jesenski rok

Molimo srednje škole koje nisu do sada ovjerile točnost za jesenski rok, da to naprave što je prije moguće, a najkasnije 16.8.2019. do 23:59h.

Također, potrebno je unijeti točne termine održavanja dodatnih provjera za jesenski rok (što uključuje i dodatne provjere stranih jezika za kandidate koji nisu učili strani jezik koji su prijavili kao prvi strani jezik).

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir na upisi.hr.

Više...

Objavljeno: 14.8.2019. 11:49 Uređeno: 14.8.2019. 11:49

Unos termina dodatnih provjera i ovjera točnosti podataka za jesenski upisni rok

Molimo sve srednje škole, koje imaju slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku, da točne termine održavanja dodatnih provjera (što uključuje i dodatne provjere stranih jezika za kandidate koji nisu učili strani jezik koji su prijavili kao prvi strani jezik) unesu u sustav NISpuSŠ te ovjere točnost podataka do petka, 16. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati.

Podsjećamo da se prve dodatne provjere u jesenskom upisnom roku provode za kandidate s teškoćama u razvoju 20. kolovoza 2019. godine, kada je i rok za unos rezultata za te kandidate, dok će se za redovne učenike dodatne provjere i unos rezultata odvijati 23. kolovoza, stoga vas molimo da se pridržavate rokova za unos svih gore navedenih podataka.

Više...

Objavljeno: 22.7.2019. 11:11 Uređeno: 22.7.2019. 11:11

Ističe rok za predaju upisnica i dokumentacije potrebne za upis

Nastavno na obavijest od 12. srpnja 2019. godine podsjećamo da je krajnji rok za dostavu upisnica i dokumentacije potrebne za upis petak, 19. srpnja 2019. godine. 

Kandidati koji upisnicu i ostalu potrebnu dokumentaciju za upis ne dostave u navedenom roku u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa gube pravo upisa i upućuju se na prijavu u jesenskom upisnom roku na preostala slobodna mjesta.

Napominjemo da ako je uz upisnicu potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju, treba obavezno označiti i karticu "Ima sve uvjete", prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sljedeće obuhvaća dodatne dokumente: 
- potvrdu nadležnog školskog liječnika, 
- liječničku svjedodžbu medicine rada, koju učenik dostavlja pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, 
- ugovor o naukovanju, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, 
- dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim rezultata natjecanja iz znanja i sporta koji su već uneseni u sustav).

Također, na kartici evidencija nakon rangiranja>regulirani boravak potrebno je evidentirati kandidata koji je državljanin trećih zemalja, a ima reguliran status boravka u RH sukladno zakonu kojime je uređen status državljana trećih zemalja. Ukoliko kandidat, državljanin trećih zemalja, nema unesen regulirani status boravka, ne može se upisati u srednju školu.

Više...

Objavljeno: 17.7.2019. 08:45 Uređeno: 17.7.2019. 08:45

Označavanje zaprimljenih upisnica i ostale dokumentacije

Molimo srednje škole da zaprimljene upisnice i ostale dokumente za upis označe u sustavu u izborniku Evidencija nakon rangiranja/Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do 19. srpnja 2019. godine u 18:00 sati, kako bismo 20. srpnja mogli objaviti okvirna slobodna mjesta za jesenski upisni rok. 

Dostavljene upisnice označavaju se na kartici Zaprimljene upisnice i posebni uvjeti oznakom u stupcu Upisnica dostavljena, a dodatni dokumenti koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada ili obiteljskog liječnika, ugovor o naukovanju, potvrda školskog liječnika) označavaju se na istoj kartici oznakom u stupcu "Ima sve uvjete", te u nastavku posebno za svaku od navedenih potvrda. 

Također, na kartici evidencija nakon rangiranja>regulirani boravak potrebno je evidentirati kandidata koji je državljanin trećih zemalja, a ima reguliran status boravka u RH sukladno zakonu kojime je uređen status državljana trećih zemalja.

Učenici kojima navedeno nije označeno u sustavu do 19. srpnja 2019. godine do 18:00 sati smatrat će se neupisanima, gube pravo upisa u ljetnome roku, a time će škola imati slobodna upisna mjesta u jesenskom upisnom roku. Napominjemo da je isključivo dostavom navedene dokumentacije i označavanjem istoga u NISpuSŠ-u učenik upisan u srednju školu, a sukladno odredbama Odluke o upisu. 

Također, napominjemo da kandidati, koji su stekli pravo upisa objavom konačnih ljestvica 13. srpnja u 12:00 sati, uz upisnicu, obvezno dostavljaju i dodatnu dokumentaciju koja je uvjet za upis u srednju školu. 

Svi osobni podatci i ocjene te rezultati i dodatni bodovi kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i na sportskih natjecanjima su uneseni u sustav NISpuSŠ te ih kandidati ne trebaju dostavljati pri upisu u srednje škole. 

Dodatna dokumentacija obuhvaća:- potvrdu nadležnog školskog liječnika, - liječničku svjedodžbu medicine rada, koju učenik dostavlja pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, - ugovor o naukovanju, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda- dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim rezultata natjecanja iz znanja i sporta koji su vec uneseni u sustav).

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te potrebnu dokumentaciju, gube pravo na upis i upućuju se na jesenski upisni rok.

Više...

Objavljeno: 12.7.2019. 12:49 Uređeno: 12.7.2019. 12:49

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Podsjećamo da je omogućen ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija prije rangiranja/Prijavnice/Tiskanje prijavnica).

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 12. srpnja u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs (ako je u pitanju upisno povjerenstvo srednje škole). 

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 12. srpnja u 18:00 sati. 

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

Više...

Objavljeno: 11.7.2019. 07:41 Uređeno: 11.7.2019. 07:41

Odobravanje razrednih odjela

Podsjećamo srednje škole da se danas 10. srpnja 2019. godine od 12:00 sati zaključava mogućnost odabira programa i škola učenicima. 

Nakon toga, školama čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, omogućeno je u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa>Odobravanje razrednih odjela i klikom na "Izmijeni") da same predlože i obrazlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela. 

Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do 10. srpnja 2019. godine u 23:59 sati. Napominjemo još jednom da škole navedene prijedloge iskazuju u sustavu NISpuSŠ te ih nisu dužne dostaviti i poštom.

Više...

Objavljeno: 10.7.2019. 07:59 Uređeno: 10.7.2019. 07:59

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 10. srpnja 2019. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija prije rangiranja/Prijavnice/Tiskanje prijavnica). 

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 12. srpnja u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs (ako je u pitanju upisno povjerenstvo srednje škole). 

Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 12. srpnja u 18:00 sati.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Više...

Objavljeno: 08.7.2019. 13:06 Uređeno: 08.7.2019. 13:06

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razrede srednjih škola, dana 10. srpnja 2019. godine u 12:00 sati zaključava se mogućnost odabira programa i škola učenicima. Nakon toga školama, čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, bit će omogućeno da u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa/Odobravanje razrednih odjela) same predlože i obrazlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela. 

Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do srijede 10. srpnja 2019. godine u 23:59 sati. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na formiranje razrednih odjela u vezanim obrtima s obzirom na raspoloživa mjesta kod licenciranih obrtnika. Ministarstvo će pri postupanju sukladno točki XVIII. stavku 9. Odluke o upisu razmotriti ove prijedloge prije objave konačnih ljestvica poretka. Napominjemo još jednom da škole navedene prijedloge iskazuju u sustavu NISpuSŠ te ih nisu dužne dostaviti i poštom.

Više...

Objavljeno: 03.7.2019. 15:42 Uređeno: 03.7.2019. 15:42

Rok za unos ponavljača i rezultata dodatne provjere

Molimo srednje škole da, ako još nisu, najkasnije do 5. srpnja do 10:00 sati unesu u NISpuSŠ broj ponavljača po pojedinim programima, a kako bi se mogla korigirati upisna kvota. Isto tako, podsjećamo da rok za unos rezultata dodatnih provjera ističe 5. srpnja u 16:00 sati te molimo sve škole da unesu navedene rezultate. Kod provođenja dodatnih provjera obavijestite učenike kada ćete unositi rezultate provjera. Nakon isteka navedenih rokova škole iste više neće moći evidentirati u sustavu.

Više...

Objavljeno: 28.6.2019. 16:11 Uređeno: 28.6.2019. 16:11

Prijava programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave

U nedjelju, 30. lipnja 2019. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave učenici mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave. Molimo sve umjetničke škole, koje to još nisu napravile, da aktiviraju učenike u sustav koji su im se javili, u protivnom navedeni učenici neće imati mogućnost prijave umjetničkih programa. Navedeno radite na kartici Izvanredni kandidati/Aktivacija kandidata.

Više...

Objavljeno: 28.6.2019. 15:36 Uređeno: 28.6.2019. 15:36

Ovjera točnosti

Molimo srednje škole koje nisu do sada ovjerile točnost, da to naprave što je prije moguće.

Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ. Svi potrebni podaci za natječaj nalaze se u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. 

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis za sljedeću školsku godinu 2019./2020.Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Više...

Objavljeno: 17.6.2019. 08:06 Uređeno: 17.6.2019. 08:06

Provedba dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se 18. i 19. lipnja 2019. godine. Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, to učine što prije.

Školama je u sustavu pod Prijave i rezultati/Prijave TR učenika, kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike, vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju kontakt podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere. Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima.

Uredi državne uprave koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije i ovjere točnost.

Više...

Objavljeno: 14.6.2019. 12:27 Uređeno: 14.6.2019. 12:27

Obavijest o zadnjem danu prijava za preliminarno rangiranje učenika s teškoćama u razvoju

Obavještavamo sve kandidate s teškoćama u razvoju da, sukladno točki XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., 10. lipnja 2019. godine ističe rok za prijavu učenika s teškoćama u razvoju za preliminarno rangiranje programa obrazovanja za koje ti učenici imaju stručno mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Molimo vas da sve učenike s teškoćama u razvoju koji se još nisu prijavili za preliminarno rangiranje upozorite na kraj mogućnosti prijava. Također, molimo sva upisna povjerenstva, a posebno razrednike 8. razreda, da u sustavu NISpuSŠ-a vide koji se učenici iz njihove škole još nijednom nisu prijavili u sustav, te da ih obavijeste o samoj prijavi i rokovima prijave. Navedene prijave mogu provjeriti na kartici Učenici/Izvješća/Aktivnosti u odjeljenju.

Više...

Objavljeno: 06.6.2019. 22:09 Uređeno: 06.6.2019. 22:09

Upute za srednje škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu s odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (Narodne novine, broj 53/2019.). Navedene upute dostupne su ovdje.

Omogućena vam je ovjera točnosti podataka na kartici Ovjera točnosti, a kako bi se programi koje provodi srednja škola prikazivali kandidatima za odabir. Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ. Svi potrebni podaci za natječaj nalaze se u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis za sljedeću školsku godinu 2019./2020.Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Više...

Objavljeno: 04.6.2019. 10:11 Uređeno: 04.6.2019. 10:11

Korisnička uputa za izvoz natječaja za upis učenika iz NISPUSŠ-a

Izvoz natječaja za upis učenika iz NISPUSŠ-a služi kako bi se srednjim školama olakšala izrada natječaja i omogućila da su podaci upisani u sustav NISPUSŠ i objavljeni u natječaju jednaki.  Korisnička uputa je dostupna je ovdje.

Više...

Objavljeno: 24.5.2019. 12:41 Uređeno: 24.5.2019. 12:41

Omogućena ovjera točnosti i unos uvjeta

Omogućena vam je ovjera točnosti podataka na kartici Ovjera točnosti, a kako bi se programi koje provodi srednja škola prikazivali kandidatima za odabir. Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ. 

Svi potrebni podaci za natječaj nalaze se u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis za sljedeću školsku godinu 2019./2020.

Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Više...

Objavljeno: 24.5.2019. 12:39 Uređeno: 24.5.2019. 12:39

Snimka webinara za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici: https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13397

Više...

Objavljeno: 24.5.2019. 12:25 Uređeno: 24.5.2019. 12:25

Webinar za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za srijedu, 22. svibnja 2019., od 12:00 do 14:00 sati i bit će dostupan na poveznici: http://connect.carnet.hr/upisi 

Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena. Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi. Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNET-a i http://upisi.hr/srs

Više...

Objavljeno: 16.5.2019. 10:10 Uređeno: 16.5.2019. 10:10

Produljenje roka za unos i potvrđivanje plana strukture upisa u školskoj godini 2019./2020.

Obavještavamo srednje škole i županijske upravne odjele te druge osnivače škola da je produljen rok za unos i planiranje strukture upisa u školskoj godini 2019./2020.

Prijedlog plana upisa potrebno je unijeti te osnivači odobriti najkasnije do 26. travnja 2019. godine.

Više...

Objavljeno: 16.4.2019. 12:52 Uređeno: 16.4.2019. 12:52

Planiranje strukture upisa u školskoj godini 2019./2020.

Dana 26. veljače 2019. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnika ministrice, Vlade Prskala, o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo

Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 26. veljače 2019. godine od 12:00 sati. Prijedlog plana upisa potrebno je unijeti i od strane osnivača odobriti do 29. ožujka 2019. godine. Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.

S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač grad ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove, jednako kao i prošlih godina, nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzo.hr najkasnije do 20. ožujka 2019. godine.

Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje. Dopis je moguće preuzeti ovdje.

Više...

Objavljeno: 25.2.2019. 07:48 Uređeno: 25.2.2019. 07:48

Evidencija/izmjena upisnog povjerenstva

Od ove godine omogućeno je školama da same evidentiraju ili izmjene upisno povjerenstvo u NISPUSŠ-u.

Od 1.2.2019. godine evidenciju/izmjenu upisnog povjerenstva bit će moguće isključivo napraviti kroz NISPUSŠ.

Mogućnost uređivanja upisnog povjerenstva imat će osobe koje su u upisnom povjerenstvu navedene pod ulogom „ravnatelj“ i „predsjednik upisnog povjerenstva“.  Ravnatelji će se automatski povlačiti u upisno povjerenstvo ako im je označeno da su ravnatelji u e-Matici.  

Detaljne upute se mogu pronaći na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Evidencija_upisnog_povjerenstva.pdf

Škola je dužna čuvati Imenovanje upisnog povjerenstva u digitalnom obliku, te ga nije potrebno dostavljati Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ako djelatnika kojeg želite dodati u upisno povjerenstvo ne možete pronaći na popisu u NISPUSŠ-u, potrebno je provjeriti ima li taj djelatnik u e-Matici na karticama "Radno mjesto" i "Rješenje o zaposlenju" uneseno radno mjesto i rješenje o zaposlenju. Djelatnik koji u e-Matici nema dodano radno mjesto i rješenje o zaposlenju neće se prebaciti u NISPUSŠ.

Više...

Objavljeno: 10.1.2019. 12:51 Uređeno: 10.1.2019. 12:51