Srednje škole

Početak prijava obrazovnih programa

Sukladno prethodnoj obavijesti prijave obrazovnih programa omogućene su u 12.00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive danas od 22.00 sata.

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 12:00 Uređeno: 26.6.2015. 12:00

Objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama

Danas u 11.00 objavljene su konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju.

Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis u redovitom rangiranju ili ponoviti postupak preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.  

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 11:00 Uređeno: 26.6.2015. 11:00

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., danas, 26. lipnja 2015. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave obrazovnih programa započet će u 12.00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22.00 sata.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 30. lipnja 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u gore navedenoj publikaciji na str. 31. i 32.

Više...

Objavljeno: 26.6.2015. 09:06 Uređeno: 26.6.2015. 09:06

Vidljivi rezultati natjecanja

Natjecanja iz znanja i sporta (u organizaciji školskih sportskih društava), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole boduju za upis, evidentirana su u sustavu i vidljiva na profilima učenika. Za prikaz natjecanja potrebno je odabrati karticu 'Moji podaci' i nakon toga kliknuti na karticu 'Natjecanja'. Na navedenoj kartici prikazana su isključivo ona natjecanja i plasmani koji su važni za upis. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u prikazu rezultata natjecanja potrebno je kontaktirati CARNetovu Podršku obrazovnom sustavu na helpdesk@skole.hr ili broj telefona 01/6661-500.

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 17:08 Uređeno: 24.6.2015. 17:08

Objavljene orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

Danas u 14.00 objavljene su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira je li ispunjavaju sve preduvjete.

Konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama bit će objavljene u petak 26. lipnja 2015. u 11.00 sati.

Na konačnim ljestvicama poretka naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici "Detaljno" (https://www.upisi.hr/upisi/MojiRezultati). Za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni ("Detaljno", https://www.upisi.hr/upisi/MojiRezultati), nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi kako bi isti unio taj podatak u e-maticu najkasnije do petka, 26. lipnja u 10.00 sati (do navedenog vremena svi podaci moraju biti uneseni u e-Maticu).

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 14:15 Uređeno: 24.6.2015. 14:15

Radno vrijeme CARNetove Podrške obrazovnom sustavu

U četvrtak, 25. lipnja CARNetova Podrška obrazovnom sustavu bit će dostupna putem elektroničke pošte na adresi helpdesk@skole.hr i telefonski na broj 01/6661-500 od 8 do 20 sati. Napominjemo da je do 13. srpnja radno vrijeme Podrške obrazovnom sustavu svakim danom od 8 do 20 sati, a nakon navedenog datuma radno vrijeme je radnim danom od 8 do 20 sati. Ukoliko imate pitanja ili problema vezanih uz rad sa sustavom potrebno je kod svakog upita navesti ime i prezime, korisničku oznaku, kontakt broj telefona i detaljan opis problema.

Više...

Objavljeno: 24.6.2015. 13:38 Uređeno: 24.6.2015. 13:38

Krajnji rok za ovjeru točnosti podataka

Obavještavamo škole da je krajnji rok za unos svih uvjeta škole, termina dodatnih provjera, eventualnih ispravaka podataka o školi te ovjeru točnosti na kartici ovjera točnosti  u petak 19. lipnja 2015. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, molimo da se obratite CARNetovoj službi za podršku obrazovnome sustavu, i to na elektroničku adresu helpdesk@skole.hr i telefonom na broj 01/6661-500. 

Napominjemo da se obrazovni programi koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir.

Više...

Objavljeno: 12.6.2015. 10:43 Uređeno: 12.6.2015. 10:43

Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (NN, 52/15) provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se 18. i 19. lipnja 2014. godine.

Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, to učine što prije.

Školama je u sustavu pod prijave i rezultati / prijave i reziltati / prijave TR učenika  kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere. Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima.

Uredi državne uprave koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije.

Više...

Objavljeno: 12.6.2015. 09:11 Uređeno: 12.6.2015. 09:11

Utvrđivanje minimalnog bodovnog praga

Slijedom upita vezanih uz određivanje minimalnog bodovnog praga obavještavamo sve srednje škole da se minimalni bodovni prag odnosi na bodove koje je učenik ostvario temeljem ocjena iz škole.

Više...

Objavljeno: 05.6.2015. 16:26 Uređeno: 05.6.2015. 16:26

Snimka webinara za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNeta dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://connect.carnet.hr/p8xi62vw2mc/

Objavljeno: 05.6.2015. 11:00 Uređeno: 05.6.2015. 11:00

Odjava bivših učenika iz e-Matice

Sve češće se javlja poteškoća s aktivacijom učenika kojima u e-Matici nije unesen "datum do", odnosno nisu na ispravan način odjavljeni iz e-Matice. Radi se o učenicima koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili prije šk. god. 2014./2015. ili su već bili upisani u prvi razred srednje škole i u međuvremenu su se ispisali kako bi konkurirali za upis u neku drugu školu ili drugi program. Takvi učenici se u pravilu obraćaju Središnjem prijavnom uredu koji ih mora aktivirati u sustavu kako bi mogli ponovno konkurirati za upis u prvi razred srednje škole. Zbog navedene poteškoće cijeli postupak je poprilično usporen i stvara neugodnosti kako za Središnji prijavni ured tako i za same učenike.

Kako bi se izbjegle daljnje poteškoće molimo administratore imenika da provjere svoje bivše učenike i da im u kartici "Obrazovanje" stave "datum do". Takvi učenici se obično u popisu učenika nalaze u izborniku "Bez odjela" nakon što se iz padajućeg izbornika odabere neka od prethodnih školskih godina.

U slučaju poteškoća s unosom "datuma do" za bivše učenike na raspolaganju vam je CARNetov helpdesk na broj telefona 01/6661 500 ili putem e-maila helpdesk@skole.hr.

Više...

Objavljeno: 01.6.2015. 12:23 Uređeno: 01.6.2015. 12:23

Započinju prijave kandidata s teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju od 28. svibnja do 12. lipnja 2015. godine javljaju se uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole koje izvode te programe redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti onoliko škola koliko ih izvodi navedene programe.

Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo da u školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti, a upisna povjerenstva ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužna su o tome obavijestiti kandidata.

Sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 08:40 Uređeno: 28.5.2015. 08:40

Zadnji dan prijave u razredne odjele za sportaše

Podsjećamo sve kandidate koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše da danas, 28. svibnja 2015. godine ističe rok za iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše.

Kandidati sportaši  koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše trebaju na kartici “Moji podaci”  upisati sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

Kandidati koji do navedenog roka ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše.

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 08:34 Uređeno: 28.5.2015. 08:34

Pregled podataka o obrazovnim programa

Odabirom kartice "Obrazovni programi" kandidati imaju mogućnost uvida u ponudu obrazovnih programa po školama. Bitno je napomenuti da se prikazuju samo oni programi za koje su srednje škole unijele podatke o uvjetima upisa te potvrdile točnost podataka. Ukoliko neki od obrazovnih programa još nije naveden na popisu potrebno je pričekati da srednja škola koja izvodi program unese potrebne podatke o uvjetima upisa i potvrdi podatke. Nakon što srednja škola napravi navedeno program će biti prikazan na kartici "Obrazovni programi".

Podsjećamo da će prijave obrazovnih programa biti moguće od 26. lipnja te će najkasnije do tog datuma biti prikazani svi obrazovni programi koji su u ponudi srednjih škola.

Više...

Objavljeno: 28.5.2015. 07:52 Uređeno: 28.5.2015. 07:52

Webinar za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za ponedjeljak, 1. lipnja 2015., od 12.00 do 14.00 sati i bit će dostupan na poveznici:

http://connect.carnet.hr/upisi

Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena.

Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi.

Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNet-a, odnosno na poveznici:

http://mod.carnet.hr.

 

Više...

Objavljeno: 26.5.2015. 12:14 Uređeno: 26.5.2015. 12:14

Započinju prijave kandidata u sustav

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u ponedjeljak 25. svibnja 2015. godine iza 12.00 sati.Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Ukoliko PIN nije stigao SMS-om potrebno je ponovno pokušati unijeti broj mobitela. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. U slučaju nepravilnosti u podacima potrebno se javiti svom razredniku. 

Kandidati izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske trebaju ispuniti registracijski obrazac i poslati ga Središnjem prijavnom uredu koji će ih registrirati u sustavu, dodijeliti im korisničke podatke za prijavu i unijeti sve potrebne podatke sa zaprimljenih dokumenata.

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2014./2015. – Idemo u srednju!“ te je od iznimne važnosti da je svi kandidati pročitaju.

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 16:36 Uređeno: 22.5.2015. 16:36

Prijava u razredne odjele za sportaše

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ od 25. do 28. svibnja 2015.

Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza.
Kandidate koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ od 25. do 28. svibnja 2015.

Prijave će 25. svibnja 2015. godine biti moguće od 12.00 sati.

Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu.

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku.  Ovi kandidati moraju do  28. svibnja na kartici “Moji podaci” upisati sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub.

Kandidati koji u roku od 25. do 28. svibnja 2015. godine ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše.

Također, a s obzirom da prijava programa obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, molimo da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne program i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu.

Škole koje imaju razredne odjele za sportaše su:

  • Druga gimnazija, Varaždin (1 odjel, 24 učenika)

  • Gimnazija Fran Galović, Koprivnica (1 odjel, 24 učenika)

  • Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (1 odjel, 26 učenika)

  • Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka (2 odjela, 48 učenika)

  • I. gimnazija, Osijek (1 odjel, 26 učenika)

  • V. gimnazija Vladimir Nazor, Split (1 odjel, 24 učenika)

  • Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci, Split (2 učenika)

  •  Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (1 odjel,  24 učenika)

  •  Športska gimnazija, Zagreb (4 odjela, 88 učenika)

  •  Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb (1 odjel, 15 učenika)

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 16:36 Uređeno: 22.5.2015. 16:36

Upute za srednje škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu sa odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2015./2016. (Narodne novine, broj 52/2015.). Navedene upute dostupne su ovdje.

Više...

Objavljeno: 22.5.2015. 10:42 Uređeno: 22.5.2015. 10:42

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.


Više...

Objavljeno: 11.5.2015. 16:31 Uređeno: 11.5.2015. 16:31

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole


Više...

Objavljeno: 05.5.2015. 15:06 Uređeno: 05.5.2015. 15:06

Odobravanje plana strukture upisa učenika u I. razred srednja škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta započelo je s radom na planu upisa učenika u I. razred srednja škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo će sukladno propisima na koje smo skrenuli pažnju školama i osnivačima, ukoliko ustanovi nedosljednost u planu upisa, vratiti prijedlog plana upisa na doradu školi.

U tom slučaju škola će biti obaviještena elektroničkom poštom na adrese upisnog povjerenstva ili telefonskim putem, redak uz odgovarajući prijedlog bit će obojan crvenom bojom, a pod “Obrazloženje” Ministarstvo će navesti razlog potrebe za izmjenom plana upisa.

Nakon što škola izmijeni svoj prijedlog, redak će se ponovno obojati žuto i izmjenu mora odobriti osnivač, na što ga škola može podsjetiti elektroničkom poštom preko poveznice Slanje elektroničke pošte osnivaču.

Škola i osnivač imat će na raspolaganju 24 sata kako bi učinili potrebne izmjene strukture i ponovili postupak odobravanja osnivača.

Treba naglasiti da će svi programi ostati obojani plavo sve do objave konačne strukture upisa.

Svi ovi postupci detaljnije su opisani u izmijenjenim uputama koje se mogu pronaći ovdje.

Više...

Objavljeno: 14.4.2015. 15:59 Uređeno: 14.4.2015. 15:59

Planiranje strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Dana 11. veljače 2015. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnice ministra Sabine Glasovac o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo.

Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 25. veljače 2015. godine u 14.00 sati.

Još jednom vas podsjećamo da je prijedlog plana upisa potrebno unijeti te osnivači odobriti do 10. ožujka 2015. godine.

Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.

S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzos.hr najkasnije do 10. ožujka 2015. g.

Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje.

Više...

Objavljeno: 25.2.2015. 08:50 Uređeno: 25.2.2015. 08:50

Prijave u sustav za korisnike još nisu omogućene

Prijave u sustav za korisnike još nisu omogućene. O vremenu početka rada tog dijela sustava bit ćete informirani naknadnom obavijesti.

Objavljeno: 13.11.2014. 16:41 Uređeno: 13.11.2014. 16:41

Općenite upute za korištenje administratorskog sučelja.

Kako bismo Vam olakšali snalaženje na administratorskom sučelju odnosno objasnili osnovne akcije poput pohrane, brisanja, unosa te promjene načina prikaza izradili smo kratke i općenite upute za korištenje sučelja.

Objavljeno: 16.5.2013. 11:36 Uređeno: 16.5.2013. 11:36