Srednje škole

Novo! Ovjera točnosti

Molimo srednje škole koje nisu do sada ovjerile točnost, da to naprave što je prije moguće.

Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ. Svi potrebni podaci za natječaj nalaze se u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis za sljedeću školsku godinu 2021./2022.Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Objavljeno: 21.6.2021. 14:53 Uređeno: 21.6.2021. 14:53

Novo! Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 21. lipnja 2021. godine. Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju do 23. lipnja 2021. godine obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Objavljeno: 21.6.2021. 13:19 Uređeno: 21.6.2021. 13:19

Provedba dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se od 21. do 23. lipnja 2021. godine. Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, da to učine što prije.

Školama je u sustavu pod Prijave i rezultati/Prijave TR učenika, kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike, vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju kontakt podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere. Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima.

Županijski upravni odjeli koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije i ovjere točnost.

Objavljeno: 18.6.2021. 13:07 Uređeno: 18.6.2021. 13:07

Omogućena ovjera točnosti i unos uvjeta

Omogućena je ovjera točnosti podataka na kartici Ovjera točnosti kako bi se programi koje provodi srednja škola prikazivali kandidatima za odabir. Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ.

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis.

Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Objavljeno: 11.5.2021. 15:34 Uređeno: 11.5.2021. 15:34

Evidencija/izmjena upisnog povjerenstva

Evidenciju/izmjenu upisnog povjerenstva bit će moguće isključivo napraviti kroz NISPUSŠ.

Mogućnost uređivanja upisnog povjerenstva imat će osobe koje su u upisnom povjerenstvu navedene pod ulogom „ravnatelj“ i „predsjednik upisnog povjerenstva“.  Ravnatelji će se automatski povlačiti u upisno povjerenstvo ako im je označeno da su ravnatelji u e-Matici.  

Detaljne upute se mogu pronaći na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Evidencija_upisnog_povjerenstva.pdf

Škola je dužna čuvati Imenovanje upisnog povjerenstva u digitalnom obliku, te ga nije potrebno dostavljati Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ako djelatnika kojeg želite dodati u upisno povjerenstvo ne možete pronaći na popisu u NISPUSŠ-u, potrebno je provjeriti ima li taj djelatnik u e-Matici na karticama "Radno mjesto" i "Rješenje o zaposlenju" uneseno radno mjesto i rješenje o zaposlenju. Djelatnik koji u e-Matici nema dodano radno mjesto i rješenje o zaposlenju neće se prebaciti u NISPUSŠ.

Više...

Objavljeno: 04.2.2021. 14:28 Uređeno: 04.2.2021. 14:28