Srednje škole

Novo! Obavijest za evidentiranje popravnih ispita u e-Maticu

Podsjećamo sve srednje škole u kojima se provodi jesenski upisni rok da su, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, nakon provedenih popravnih ispita dužne najkasnije do 26. kolovoza 2016. u sustav NISpuSŠ unijeti broj ponavljača u jesenskom roku te ispravno evidentirati podatke u e-Matici, a kako bi se upisna kvota ažurirala sukladno navedenom broju.

Više...

Objavljeno: 25.8.2016. 13:16 Uređeno: 25.8.2016. 13:16

Novo! Provođenje dodatnih ispita i provjera

Danas, 23. kolovoza 2016. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave kandidati mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave.

Provođenje dodatnih ispita i provjera održat će se od 24. - 25. kolovoza 2016. Podsjećamo da rok za unos rezultata dodatnih provjera ističe 25. kolovoza u 20:00 sati te molimo sve škole da unesu navedene rezultate na kartici Evidencija prije rangiranja/Preduvjeti i rezultati provjere.
Nakon isteka navedenih rokova škole iste više neće moći evidentirati u sustavu.

Više...

Objavljeno: 23.8.2016. 09:33 Uređeno: 23.8.2016. 09:33

Unos rezultata popravnih ispita i broja ponavljača

Podsjećamo sve srednje škole u kojima se provodi jesenski upisni rok da su, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, nakon provedenih popravnih ispita dužne najkasnije do 19. kolovoza 2016. u sustav NISpuSŠ unijeti broj ponavljača u jesenskom roku, a kako bi se upisna kvota ažurirala sukladno navedenom broju.

Više...

Objavljeno: 17.8.2016. 13:11 Uređeno: 17.8.2016. 13:11

Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku


Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis može se vidjeti ovdje.

Više...

Objavljeno: 14.8.2016. 11:07 Uređeno: 14.8.2016. 11:07

Unos termina dodatnih provjera i ovjera točnosti podataka za jesenski upisni rok

Molimo sve srednje škole, koje imaju slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku, da točne termine održavanja dodatnih provjera (što uključuje i dodatne provjere stranih jezika za kandidate koji nisu učili strani jezik koji su prijavili kao prvi strani jezik) unesu u sustav NISpuSŠ te ovjere točnost podataka do utorka, 16. kolovoza 2016. godine u 16.00 sati.

Unos navedenih podataka bit će omogućen od petka, 12. kolovoza 2016. godine u 15.00 sati.

Podsjećamo da se prve dodatne provjere u jesenskom upisnom roku provode za kandidate s teškoćama u razvoju 18. kolovoza 2016. godine, kada je i rok za unos rezultata za te kandidate, stoga vas molimo da se pridržavate rokova za unos svih gore navedenih podataka.

Više...

Objavljeno: 11.8.2016. 09:54 Uređeno: 11.8.2016. 09:54

Podržani web preglednici

Od 8. kolovoza 2016. više se nećete moći prijaviti na NISpuSS sa starijim preglednicima. Za pristup sustavu potrebno je koristiti preglednike koji podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer od inačice 8 pa nadalje). U slučaju da još uvijek koristite stariji web preglednik bit ćete preusmjereni na neku od nadogradnji preglednika s niže navedenom porukom:

CARNetovi servisi napravljeni su korištenjem najnovijih tehnologija zbog čega rade brzo i jednostavni su za korištenje. Nažalost, Vaš preglednik ne podržava te tehnologije. Preuzmite zadnju verziju jednog od popularnih preglednika kako bi nastavili s korištenjem servisa.

Više...

Objavljeno: 08.8.2016. 15:59 Uređeno: 08.8.2016. 15:59

Jesenski upisni rok

Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (Narodne novine, 52/2015) jesenski upisni rok započinje 22. kolovoza 2016. godine kada počinje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 23. kolovoza 2016. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 24. i 25. kolovoza 2016. godine. Odabir obrazovnih programa zaključat će se 29. kolovoza 2016. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica. Konačne ljestvice poretka objavit će se 1. rujna 2016. godine, a dostava upisnica u srednje škole 2. rujna 2016. godine. Zbog kratkoće jesenskog roka molimo sve kandidate da se obavezno drže svih propisanih rokova. Napominjemo da za upis na preostala slobodna mjesta u jesenskom roku mogu kandidirati samo oni učenici koji se nisu upisali u srednju školu u ljetnom upisnom roku.

Više...

Objavljeno: 18.7.2016. 10:33 Uređeno: 18.7.2016. 10:33

Ističe rok za predaju upisnica i dokumentacije potrebne za upis

Nastavno na obavijest od 11. srpnja 2016. godine podsjećamo da je krajnji rok za dostavu upisnica i dokumentacije potrebne za upis danas, 15. srpnja 2016. godine. Kandidati koji upisnicu i ostalu potrebnu dokumentaciju za upis ne dostave u navedenom roku u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa gube pravo upisa i upućuju se na prijavu u jesenskom upisnom roku na preostala slobodna mjesta.

Više...

Objavljeno: 15.7.2016. 09:02 Uređeno: 15.7.2016. 09:02

Označavanje zaprimljenih upisnica i ostale dokumentacije

Molimo srednje škole da zaprimljene upisnice i ostale dokumente za upis označe u sustavu u izborniku Evidencija nakon rangiranja/Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do 15. srpnja 2016. godine u 18.00 sati, kako bismo 18. srpnja mogli objaviti okvirna slobodna mjesta za jesenski upisni rok.

Dostavljene upisnice označavaju se na kartici Zaprimljene upisnice i posebni uvjeti oznakom u stupcu Upisnica dostavljena, a dodatni dokumenti koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i sl.) označavaju se na istoj kartici oznakom u stupcu Ima sve uvjete.

Učenici kojima navedeno nije označeno u sustavu do petka, 15. srpnja 2016. godine do 18.00 sati smatrat će se neupisanima, gube pravo upisa u ljetnome roku, a time će škola imati slobodna upisna mjesta u jesenskom upisnom roku. Napominjemo da je isključivo dostavom navedene dokumentacije i označavanjem istoga u NISpuSŠ-u učenik upisan u srednju školu, a sukladno odredbama Odluke o upisu.

Također, napominjemo da kandidati, koji su stekli pravo upisa objavom konačnih ljestvica 11. srpnja, uz upisnicu, obvezno dostavljaju i dodatnu dokumentaciju koja je uvjet za upis u srednju školu. Svi osobni podatci i ocjene te rezultati i dodatni bodovi kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i na sportskih natjecanjima su uneseni u sustav NISpuSŠ te ih kandidati ne trebaju dostavljati pri upisu u srednje škole. Dodatna dokumentacija obuhvaća: potvrdu školskog nadležnog školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, ugovor o naukovanju te dokumente kojima se ostvaruju dodatna prava za upis. Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te potrebnu dokumentaciju, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Više...

Objavljeno: 12.7.2016. 12:47 Uređeno: 12.7.2016. 12:47

U 12:00 sati objava konačnih ljestvica poretka


Danas, 11. srpnja 2016., u 12:00 sati objavljuju se konačne ljestvice poretka. Kandidati koji će ostvariti pravo upisa tada će imati mogućnost ispisivanja Upisnice na kartici Moj odabir. Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici, koju dostavlja srednjoj školi u kojoj je ostvario pravo upisa.

VAŽNO: Napominjemo da srednje škole same određuju točne datume i vrijeme za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju, dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koja su automatski evidentirana u sustavu) i sl.) unutar ovdje predviđenog razdoblja (11.-15. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Više...

Objavljeno: 11.7.2016. 10:00 Uređeno: 11.7.2016. 10:00

Objava konačnih ljestvica poretka


Kao što je najavljeno, 11. srpnja 2016. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postat će konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici 'Moj odabir') koju će donijeti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 15. srpnja, koje srednja škola treba označiti u sustavu u izborniku Posebni uvjeti upisa i upisnica.
Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici.

Nakon 12:00 sati kraj obrazovnoga programa u kojemu kandidat ostvaruje pravo upisa u stupcu Pravo upisa prikazivat će se riječ Da, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana pisat će " -". Molimo kandidate koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju, dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno, da potrebne dokumente dostave srednjoj školi u razdoblju od 11. do 15. srpnja 2016. godine.

Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta. U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 18.srpnja 2016.
Na kartici 'Moj odabir' dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe.

VAŽNO: Napominjemo da srednje škole same određuju točne datume i vrijeme za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja (11.-15. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Više...

Objavljeno: 07.7.2016. 15:59 Uređeno: 07.7.2016. 15:59

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, danas, 6. srpnja u 12.00 sati zaključale su se liste prioriteta kandidata te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija prije rangiranja/Prijavnice/Tiskanje prijavnica). Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku u osnovnu školu ili u srednju školu (ukoliko je učenika aktivirala srednja škola) do 8. srpnja u 15.00 sati, koji će to označiti u sustavu na www.upisi.hr/oss (ako je u pitanju razrednik osnovne škole) ili www.upisi.hr/srs  (ako je u pitanju razrednik srednje škole). 
Školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 8. srpnja u 18.00 sati.

Više...

Objavljeno: 06.7.2016. 12:16 Uređeno: 06.7.2016. 12:16

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razrede srednjih škola, dana 6. srpnja 2016. godine u 12.00 sati zaključava se mogućnost odabira programa i škola učenicima. Nakon toga školama, čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, bit će omogućeno da u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa/Odobravanje razrednih odjela) same predlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela.

Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do četvrtka 7. srpnja 2016. godine u 12.00 sati.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na formiranje razrednih odjela u vezanim obrtima s obzirom na raspoloživa mjesta kod licenciranih obrtnika.

Ministarstvo će pri postupanju sukladno točki XVIII. stavku 9. Odluke o upisu razmotriti ove prijedloge prije objave konačnih ljestvica poretka.

Napominjemo još jednom da škole navedene prijedloge iskazuju u sustavu NISpuSŠ te ih nisu dužne dostaviti i poštom.  

Više...

Objavljeno: 05.7.2016. 13:33 Uređeno: 05.7.2016. 13:33

Istječe rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku

U srijedu, 6. srpnja 2016. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogućen ispis prijavnica za učenike njihovih razreda u izborniku Prijavnice. Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku do 8. srpnja 2016. godine u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.


VAŽNO! Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.


- Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.
- Učenici škola u RH koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane dostaviti do 8. srpnja 2016. godine u 15:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala.
- Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane do 8. srpnja 2016. godine u 15:00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.


Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova.


VAŽNA NAPOMENA: svi će kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava, te upisnicu, morati dostaviti srednjoj školi koju će upisati u razdoblju određenom za upis (11.-15. srpnja 2016.).

Više...

Objavljeno: 05.7.2016. 08:31 Uređeno: 05.7.2016. 08:31

Rok za podnošenje prigovora

Od 5. srpnja, u 11:00 sati na kartici ‘Moji prigovori’, moguće je podnositi prigovore na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka (osobni podaci, ocjene, rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.). Rok za podnošenje prigovora je 5. srpnja u 23:59
Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. 
Na stranici www.upisi.hr na Moji prigovori učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 5. srpnja u 23:59 i odgovore na iste. Molimo kandidate da u rubriku Moji prigovori postavljaju samo argumentirane prigovore koji se odnose na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka. Ostali prigovori neće se razmatrati. Ako imate pitanja, uputite ih na adresu helpdesk@skole.hr, ne u prigovore. 
Napominjemo da uz svaki prigovor dobivamo i osobne podatke kandidata, stoga će kandidati koji šalju uvredljive poruke te poruke koje vrijeđaju na osnovu rasne, nacionalne, spolne ili vjerske pripadnosti biti sankcionirani u skladu s pravilima. 
Još jednom napominjemo da se pod Korisničkim uputama/Moji rezultati i ljestvice poretka može pročitati obrazloženje načina generiranja ljestvica poretka.

Više...

Objavljeno: 04.7.2016. 10:44 Uređeno: 04.7.2016. 10:44

Rok za unos ponavljača i rezultata dodatne provjere

Molimo srednje škole da, ako još nisu, najkasnije do 5. srpnja do 10.00 sati unesu u NISpuSŠ broj ponavljača po pojedinim programima, a kako bi se mogla korigirati upisna kvota.
Isto tako, podsjećamo da rok za unos rezultata dodatnih provjera ističe 5. srpnja u 12.00 sati te molimo sve škole da unesu navedene rezultate.
Nakon isteka navedenih rokova škole iste više neće moći evidentirati u sustavu.

Više...

Objavljeno: 01.7.2016. 12:05 Uređeno: 01.7.2016. 12:05

Radno vrijeme CARNetove Podrške obrazovnom sustavu

Napominjemo da je do 11. srpnja 2016. radno vrijeme CARNetove Podrške obrazovnom sustavu svakim danom od 8:00 do 20:00 sati, a nakon navedenog datuma radno vrijeme je radnim danom od 8:00 do 20:00 sati. Ukoliko imate pitanja ili problema vezanih uz rad sa sustavom potrebno je obratiti nam se putem elektronicke pošte na adresi helpdesk@skole.hr i/ili telefonski na broj 01/6661-500, kod svakog upita navesti ime i prezime, korisnicku oznaku, kontakt broj telefona i detaljan opis problema.

Više...

Objavljeno: 30.6.2016. 09:10 Uređeno: 30.6.2016. 09:10

Prijava programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave

Danas, 28. lipnja 2016. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave učenici mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave

Molimo sve umjetničke škole, koje to još nisu napravile, da aktiviraju učenike u sustav koji su im se javili, u protivnom navedeni učenici neće imati mogućnost prijave umjetničkih programa. Navedeno radite na kartici Izvanredni kandidati/Aktivacija kandidata.

Također, upućujemo sve učenike da detaljno pročitaju kako se prijavljuju paralelni umjetnički programi u brošuri koja se nalazi na stranici upisi.hr Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše.

Više...

Objavljeno: 28.6.2016. 13:47 Uređeno: 28.6.2016. 13:47

Početak prijava obrazovnih programa

Sukladno najavljenome, prijave obrazovnih programa omogućene su od 12.00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive danas od 22.00 sata.

Više...

Objavljeno: 27.6.2016. 12:34 Uređeno: 27.6.2016. 12:34

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017., dana 27. lipnja 2016. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će u 12:00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22:00 sata. Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak.

Prijave obrazovnih programa trajat će do 6. srpnja 2016. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 28. lipnja 2016. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju! - Učenici koji upisuju umjetničke programe“.

Više...

Objavljeno: 26.6.2016. 11:41 Uređeno: 26.6.2016. 11:41

Provedba dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (NN, 48/16) provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se 21. i 23. lipnja 2016. godine.

Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, to učine što prije. Školama je u sustavu pod Prijave i rezultati/Prijave TR učenika, kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike, vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere.

Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima. Uredi državne uprave koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije.

 

Više...

Objavljeno: 16.6.2016. 11:00 Uređeno: 16.6.2016. 11:00

Omogućen unos uvjeta upisa za srednje škole

Poštovana upisna povjerenstva,

kao što znate, prijave učenika u sustav NISpuSŠ započela su 2. lipnja 2016. godine.

Od dana 3. lipnja 2016. godine omogućena vam je ovjera točnosti podataka na kartici Ovjera točnosti, a kako bi se programi koje provodi srednja škola prikazivali kandidatima za odabir.

U obavijesti od 31. svibnja 2016. zamoljeni ste da najkasnije po objavi natječaja za upis (17. lipnja 2016. godine) započnete s unosom potrebnih podataka i po završetku ovjerite njihovu točnost, jer je navedeno preduvjet za prikaz ponude programa škole kandidatu.

Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ najkasnije do datuma za početak prijava obrazovnih programa (27. lipnja 2016.).

Svi potrebni podaci za natječaj nalaze se u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis za sljedeću školsku godinu 2016./2017.Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Više...

Objavljeno: 03.6.2016. 15:35 Uređeno: 03.6.2016. 15:35

Započinju prijave kandidata u sustav

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u četvrtak 2. lipnja 2016. godine iza 12.00 sati.

Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Ukoliko PIN nije stigao SMS-om potrebno je ponovno pokušati unijeti broj mobitela. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. U slučaju nepravilnosti u podacima potrebno se javiti svom razredniku

Kandidati izvan redovitoga sustava obrazovanja registriraju se popunjavanjem elektroničkoga obrasca za registraciju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr. Ispisan i potpisan obrazac mora se dostaviti u digitalnom formatu (skeniran ili slikan mobitelom) elektroničkom poštom na adresu Središnjega prijavnog ureda srednja@azvo.hr. Nakon primitka obrasca u elektroničkom obliku i provjere osobnih podataka Središnji prijavni ured zaključit će registraciju kandidata slanjem korisničkih podataka SMS-om. Nakon što SMS-om dobiju korisničke podatke, kandidati se prijavljuju na mrežnu stranicu: www.upisi.hr.

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u publikacijama „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“ Publikacije su rađene prema kategoriji kandidata te postoji publikacija za redovne učenike, kandidate s teškoćama u razvoju, kandidate koji prijavljuju umjetničke programe ili odjele za sportaše te kandidate koji su izvan redovnog obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Od iznimne je važnosti da svi kandidati pročitaju navedene publikacije.

Više...

Objavljeno: 01.6.2016. 16:35 Uređeno: 01.6.2016. 16:35

Upute za srednje škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu s odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. (Narodne novine, broj 48/2016.). Navedene upute dostupne su ovdje.

Više...

Objavljeno: 31.5.2016. 16:45 Uređeno: 31.5.2016. 16:45

Objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!"

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na:

Više...

Objavljeno: 31.5.2016. 15:50 Uređeno: 31.5.2016. 15:50

Snimka webinara za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

Sukladno prethodnim najavama na mrežnim stranicama CARNeta dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici: https://connect.carnet.hr/p2q6s4g2b46/ 

Objavljeno: 31.5.2016. 13:43 Uređeno: 31.5.2016. 13:43

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Obavještavamo vas da je ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio 20. svibnja 2016. godine Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2016./2017.

Odluka je dostupna ovdje.

Više...

Objavljeno: 27.5.2016. 10:19 Uređeno: 27.5.2016. 10:19

Webinar za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola

 U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje i članove upisnih povjerenstava srednjih škola organizira informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Webinar je planiran za utorak, 31. svibnja 2016., od 12.00 do 14.00 sati i bit će dostupan na poveznici: http://connect.carnet.hr/upisi . Za prijavu na webinar potrebno je odabrati opciju prijave putem AAI@EduHr korisničkog računa, te nakon toga unijeti korisničko ime i lozinku. Osim ove opcije, moguća je prijava kao gost, odabirom polja „Prijava kao gost“ te unosom osobnog imena i prezimena. Tijekom webinara moći će se, putem chat-a, postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi. Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNet-a i http://upisi.hr/srs .

Više...

Objavljeno: 24.5.2016. 12:50 Uređeno: 24.5.2016. 12:50

Ističe rok za unos i potvrdu prijedloga plana strukture upisa

 S obzirom da određeni broj škola još uvijek nije unio prijedlog plana strukture upisa u sustav NISpuSŠ, a dio osnivača još nije potvrdio plan upisa škola, još jednom podsjećamo da rok za unos prijedloga plana strukture upisa te potvrdu osnivača ističe u petak,18. ožujka 2016. godine. Molimo sve škole da prijedloge plana unesu što prije, a osnivače molimo da usuglašene planove i potvrde do navedenoga datuma.

Više...

Objavljeno: 15.3.2016. 15:00 Uređeno: 15.3.2016. 15:00

Produženje roka za unos prijedloga plana strukture upisa

Obavještavamo srednje škole i njihove osnivače da se rok za unos prijedloga plana strukture upisa produžuje do petka, 18. ožujka do 14.00 sati. 
Još jednom podsjećamo da su do tog datuma škole obvezne unijeti prijedloga plana upisa, a njihovi osnivači potvrditi isti u sustavu NISpuSŠ.

Više...

Objavljeno: 10.3.2016. 13:31 Uređeno: 10.3.2016. 13:31

Unos plana strukture upisa

Nastavno na obavijest od 28. siječnja 2016. godine Planiranje strukture upisa u školskoj godini 2016./2017. obavještavamo vas da će unos plana strukture upisa biti moguć od danas, 29. veljače 2016. godine u 14.00 sati.

Ujedno molimo škole kojima su osnivači gradovi te druge pravne ili fizičke osobe da suglasnosti svojih osnivača (ovjerene pečatom i potpisom osnivača) dostave na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzos.hr.

Više...

Objavljeno: 29.2.2016. 12:12 Uređeno: 29.2.2016. 12:12

Planiranje strukture upisa u školskoj godini 2016./2017.

Dana 14. siječnja 2016. godine svim je srednjim školama te njihovim osnivačima dostavljen dopis pomoćnika ministra Staše Skenžića o planiranju strukture upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Dopisom ste obaviješteni da će se i ove godine struktura upisa i njezino odobravanje obavljati putem sustava NISpuSŠ. Škole će prijedloge struktura unositi na poveznici www.upisi.hr/srs, dok će osnivači svoja odobrenja ili izmjene iste unositi na poveznici www.upisi.hr/zuo.Ovim vas putem obavještavamo da će unos plana upisa srednjim školama biti omogućen od 29. veljače 2016. godine.Još jednom vas podsjećamo da je prijedlog plana upisa potrebno unijeti te osnivači odobriti do 11. ožujka 2016. godine.Također, u sustavu NISpuSŠ moći ćete vidjeti izvješća o broju učenika koji završavaju 8. razred na razini županije, broju učenika koji su tekuće školske godine upisani u I. razred srednje škole te broju učenika završnih razreda u tekućoj školskoj godini po programima.S obzirom na specifičnost osnivačkih prava školskih ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili privatna pravna odnosno fizička osoba, te školske ustanove nakon usuglašavanja sa svojim osnivačem suglasnost ovjerenu i potpisanu od strane osnivača, dostavljaju skeniranu na adresu elektroničke pošte upisi-srednje@mzos.hr najkasnije do 11. ožujka 2016. g. Korisničke upute o postupku unosa strukture srednje škole mogu pronaći ovdje, a za osnivače ovdje.

Dopis za srednje škole i osnivače

Objavljeno: 28.1.2016. 11:13 Uređeno: 28.1.2016. 11:13

Općenite upute za korištenje administratorskog sučelja.

Kako bismo Vam olakšali snalaženje na administratorskom sučelju odnosno objasnili osnovne akcije poput pohrane, brisanja, unosa te promjene načina prikaza izradili smo kratke i općenite upute za korištenje sučelja.

Objavljeno: 16.5.2013. 11:36 Uređeno: 16.5.2013. 11:36