Srednje škole

Završava naknadni rok

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta.

Učenik može najkasnije osobno ili elektronički srednjoj školi dostaviti pisani zahtjev do 24. rujna 2021. godine, u 20:00 sati. Do navedenog vremena u NISpuSŠ sustavu će biti moguće evidentirati učenika za naknadni rok, a do 21:00 sat bit će moguće evidentirati upisnicu i posebne uvjete upisa.

Još jednom napominjemo, kada učenika označite za naknadni rok, potrebno je nakon svih koraka ispisati učeniku upisnicu. Svi detalji o naknadnom roku za upise nalaze se u prošloj obavijesti.

Objavljeno: 23.9.2021. 14:05 Uređeno: 23.9.2021. 14:05

Prijenos učenika iz NISPUSŠ-a u e-Maticu i dodatne obavijesti

Učenici upisani u prvi razred srednje škole putem elektroničkog sustava upisa bit će preneseni u sustav e-Matice u periodu od 2.9.2021. do 5.9.2021. i raspoređeni po razrednim odjelima u skladu s raspoređivanjem koje je škola definirala u sustavu NISpuSŠ (na kartici Upisi/Raspored po odjelima/Novi odjeli naziv odjeljenja).

U e-Maticu se prenose isključivo učenici kojima je srednja škola ispravno označila donesenu upisnicu i, eventualno, posebne uvjete upisa.

Eventualno naknadno premještanje učenika unutar razrednih odjela u školi potrebno je napraviti u e-Matici. S obzirom da je u tijeku jesenski upisni rok, te nakon toga i naknadni rok za upise (učenici će se prenositi kako budu upisivani) moguće je da će se određena slobodna mjesta koja su ostala u pojedinim srednjim školama uskoro još popuniti.

Škole mogu rješavati zahtjeve za promjenom obrazovnih programa u I. razredima nakon što završi naknadni rok, odnosno od 24. rujna 2021. Napominjemo da, u skladu s čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik mora biti redovni učenik u srednjoj školi kako bi mogao promijeniti program, tj. mora se prvo upisati u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa (predati upisnicu i ostalu dokumentaciju i škola mu to mora označiti u sustavu NISpuSŠ) kako bi mogao slati zamolbu nastavničkom vijeću za promjenu programa.

Odluku o upisu učenika u I. razred, koji nije prošao upisni postupak putem sustava NISpuSŠ (u ljetnome ili jesenskom roku) ili kroz naknadni rok za upis, sukladno Odluci o upisu, škola ne može donositi samostalno, bez suglasnosti MZO-a.

Objavljeno: 01.9.2021. 13:49 Uređeno: 01.9.2021. 13:49

Naknadni rok za upise - od 2. do 24. rujna

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta (objava slobodnih mjesta bit će dostupna od 3. rujna tijekom dana na www.upisi.hr ).

Učenici moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Učenici se u naknadnome roku prijavljuju i upisuju u srednjoj školi u razdoblju od 2. do 24. rujna 2021. godine. Potrebno je osobno ili elektronički srednjoj školi dostaviti pisani zahtjev učenika za upis u školu te svu potrebnu dokumentaciju, tada se ispisuje upisnica, roditelj/skrbnik i učenik je potpisuju i potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i učenik je upisan u srednju školu. Postupak upisa na naknadnom roku moguće je napraviti osobno u školi ili elektronički putem, ovisno o dogovoru učenika sa srednjom školu u koju je podnio pisani zahtjev za upis.

Kandidati koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava RH, kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili u institucijama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na ljetnom ili jesenskom roku trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na e-mail srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-877. Učenici koji prijavljuju paralelne glazbene programe, a glazbena škola ih nije aktivirala u sustavu (ako su aktivirani na ljetnom ili jesenskom roku nije potrebno ponovo), navedena škola ih treba prvo aktivirati (na kartici Izvanredni kandidati/Aktivacija kandidata) i zatim se može izvršiti naknadna prijava.

Ukratko koraci za Naknadni upisni rok:
- Učenik dostavlja pisani zahtjev školi
- Škola na kartici Upisi/Naknadni upis unesene ime i prezime učenika
- Evidentira učeniku program za koji je pokazao interes i za kojeg ima slobodno mjesto
- Provjerava ispunjava li učenik sve uvjete natječaja škole (provjera sposobnosti, dodatna dokumentacija, bodovni prag)
- Na kartici Prijave i rezultati/Ljestvica poretka/Redovna rang lista provjerite je li navedeni učenik uspješno rangiran
- Zatim se ispisuje upisnica koju treba potpisati roditelj/skrbnik i učenik te označiti u sustavu (Evidencija nakon rangiranja).

Detaljne upute i korake kako postupati na kartici "Naknadni upis" moguće je vidjeti klikom na gumb "Pomoć" na navedenoj kartici.

Objavljeno: 01.9.2021. 13:17 Uređeno: 01.9.2021. 13:17

Označavanje zaprimljenih upisnica i ostale dokumentacije

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., 28. kolovoza 2021. u 12:00 sati objavljene su konačne ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku. Time će kandidati svrstani na ljestvicu poretka nekih od prijavljenih obrazovnih programa ostvariti pravo upisa u taj program. Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u jesenskome upisnom roku trebaju do 31. kolovoza do 16:00 sati u srednju školu osobno ili elektronički dostaviti upisnicu i dokumente koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja.

Dostavljene upisnice označavaju se na kartici Zaprimljene upisnice i posebni uvjeti oznakom u stupcu "Upisnica dostavljena", a dodatni dokumenti koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada ili obiteljskog liječnika, ugovor o naukovanju, potvrda školskog liječnika) označavaju se na istoj kartici oznakom u stupcu "Ima sve uvjete", te u nastavku posebno za svaku od navedenih potvrda. Napominjemo, da ako je uz upisnicu potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju, treba obavezno označiti i stupac "Ima sve uvjete". Ovu mogućnost škole će imati do 2. rujna u 20:00 sati.

Također, na kartici evidencija nakon rangiranja>regulirani boravak potrebno je evidentirati kandidata koji je državljanin trećih zemalja, a ima reguliran status boravka u RH sukladno zakonu kojime je uređen status državljana trećih zemalja.

Prema pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sljedeće obuhvaća dodatne dokumente:

- potvrdu nadležnog školskog liječnika,

- liječničku svjedodžbu medicine rada, koju učenik dostavlja pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda,

- ugovor o naukovanju, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda

- dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim rezultata natjecanja iz znanja i sporta koji su već uneseni u sustav).

Učenici kojima neće biti označena dostavljena upisnica i ostala potrebna dokumentacija smatrat će se ne upisanima i neće se prenijeti u e-Maticu.

Objavljeno: 28.8.2021. 16:33 Uređeno: 28.8.2021. 16:33

Raspoređivanje učenika po odjelima

Raspoređivanje učenika po odjelima omogućeno je od 28. kolovoza u 12:00 sati, a trajat će sve do 31. kolovoza u 23:59.

Objavljeno: 28.8.2021. 16:22 Uređeno: 28.8.2021. 16:22

Zaprimanje i evidencija prijavnica na jesenskom roku (aktivirani kandidati za umjetničke škole, ponavljači)

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 26. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati zaključale su se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Učenici koje je aktivirala srednja škola će imati mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim elektronički ili osobno dostavljaju prijavnicu u srednju školu koja ih je aktivirala (aktivirani kandidati za umjetničke škole, ponavljači).

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti elektronički ili osobno srednjoj školi koja ga je aktivirala (kandidati za umjetničke škole, ponavljači) do 27. kolovoza 15:00 sati, a škola će to označiti u sustavu.

Srednjim školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice kandidata koje su aktivirali evidentiraju do 27. kolovoza do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Objavljeno: 26.8.2021. 13:24 Uređeno: 26.8.2021. 13:24

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razrede srednjih škola, dana 26. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati zaključala se mogućnost odabira programa i škola učenicima. Nakon toga, školama, čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, bit će omogućeno da u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa/Odobravanje razrednih odjela) same predlože i obrazlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela.

Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do 26. kolovoza 2021. godine u 23:59 sati. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na formiranje razrednih odjela u vezanim obrtima s obzirom na raspoloživa mjesta kod licenciranih obrtnika. Ministarstvo će pri postupanju sukladno točki XVIII. stavku 9. Odluke o upisu razmotriti ove prijedloge prije objave konačnih ljestvica poretka. Napominjemo još jednom da škole navedene prijedloge iskazuju u sustavu NISpuSŠ te ih nisu dužne dostaviti i poštom.

Objavljeno: 26.8.2021. 12:43 Uređeno: 26.8.2021. 12:43

Provođenje dodatnih provjera i unos rezultata

Danas, 24. kolovoza 2021. godine, u 23:59 sati istječe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave kandidati mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave. Provođenje dodatnih ispita i provjera održat će se od 24. kolovoza 2021., a točni termini vidljivi su na sučelju kandidata na kartici Moj raspored.

Podsjećamo da rok za unos rezultata dodatnih provjera istječe 25. kolovoza u 21:59 sati, te molimo sve škole da unesu navedene rezultate na kartici Evidencija prije rangiranja/Preduvjeti i rezultati provjere.

Objavljeno: 24.8.2021. 12:22 Uređeno: 24.8.2021. 12:22

Unos ponavljača

Sve srednje škole u kojima se provodi jesenski upisni rok, sukladno datumima objavljenim u Odluci o upisu, nakon provedenih popravnih ispita dužne su najkasnije do 25. kolovoza 2021. u 21:59 sati u sustav NISpuSŠ unijeti broj ponavljača I. razreda u jesenskom roku te ispravno evidentirati podatke u e-Matici, a kako bi se upisna kvota ažurirala sukladno navedenom broju.

Objavljeno: 24.8.2021. 12:03 Uređeno: 24.8.2021. 12:03

Ovjera točnosti podataka za jesenski upisni rok

Molimo srednje škole koje nisu do sada ovjerile točnost za jesenski rok, da to naprave što je prije moguće, a najkasnije 20.8.2021. do 23:59h.

Također, potrebno je unijeti točne termine održavanja dodatnih provjera za jesenski rok (što uključuje i dodatne provjere stranih jezika za kandidate koji nisu učili strani jezik koji su prijavili kao prvi strani jezik).

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir na upisi.hr.

Objavljeno: 16.8.2021. 11:52 Uređeno: 16.8.2021. 11:52

Istječe rok za predaju upisnica i dokumentacije potrebne za upis

Nastavno na obavijest od 9. srpnja 2021. godine, podsjećamo da je krajnji rok za dostavu upisnica i dokumentacije potrebne za upis srijeda 14. srpnja 2021. godine.

Kandidati koji upisnicu i ostalu potrebnu dokumentaciju za upis ne dostave u navedenom roku u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa gube pravo upisa i upućuju se na prijavu u jesenskom upisnom roku na preostala slobodna mjesta.

Napominjemo da ako je uz upisnicu potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju, treba obavezno označiti i karticu "Ima sve uvjete", prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sljedeće obuhvaća dodatne dokumente:
- potvrdu nadležnog školskog liječnika,
- liječničku svjedodžbu medicine rada, koju učenik dostavlja pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda,
- ugovor o naukovanju, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda,
- dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim rezultata natjecanja iz znanja i sporta koji su već uneseni u sustav).

Također, na kartici evidencija nakon rangiranja>regulirani boravak potrebno je evidentirati kandidata koji je državljanin trećih zemalja, a ima reguliran status boravka u RH sukladno zakonu kojime je uređen status državljana trećih zemalja. Ukoliko kandidat, državljanin trećih zemalja, nema unesen regulirani status boravka, ne može se upisati u srednju školu.

Objavljeno: 12.7.2021. 11:29 Uređeno: 12.7.2021. 11:29

Raspoređivanje učenika po odjelima

Raspoređivanje učenika po odjelima moguće je raditi od 10. srpnja u 12:00 sati do 10. kolovoza u 00:00 sati na kartici Upisi/Raspored po odjelima.

Raspoređivanje učenika po odjelima bit će moguće i u jesenskom roku, o čemu ćete biti obaviješteni putem obavijesti na sučelju.

Objavljeno: 12.7.2021. 11:21 Uređeno: 12.7.2021. 11:21

Označavanje zaprimljenih upisnica i ostale dokumentacije

Molimo srednje škole da zaprimljene upisnice i ostale dokumente za upis označe u sustavu u izborniku Evidencija nakon rangiranja/Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do 14. srpnja 2021. godine u 18:00 sati, kako bismo 15. srpnja mogli objaviti okvirna slobodna mjesta za jesenski upisni rok.

Dostavljene upisnice označavaju se na kartici Zaprimljene upisnice i posebni uvjeti oznakom u stupcu "Upisnica dostavljena", a dodatni dokumenti koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada ili obiteljskog liječnika, ugovor o naukovanju, potvrda školskog liječnika) označavaju se na istoj kartici oznakom u stupcu "Ima sve uvjete", te u nastavku posebno za svaku od navedenih potvrda. Napominjemo, da ako je uz upisnicu potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju, treba obavezno označiti i stupac "Ima sve uvjete".

Također, na kartici evidencija nakon rangiranja>regulirani boravak potrebno je evidentirati kandidata koji je državljanin trećih zemalja, a ima reguliran status boravka u RH sukladno zakonu kojime je uređen status državljana trećih zemalja.

Učenici kojima navedeno nije označeno u sustavu do 14. srpnja 2021. godine do 18:00 sati smatrat će se neupisanima, gube pravo upisa u ljetnome roku, a time će škola imati slobodna upisna mjesta u jesenskom upisnom roku. Napominjemo da je isključivo dostavom navedene dokumentacije i označavanjem istoga u NISpuSŠ-u učenik upisan u srednju školu, a sukladno odredbama Odluke o upisu.

Također, napominjemo da kandidati, koji su stekli pravo upisa objavom konačnih ljestvica 10. srpnja u 12:00 sati, uz upisnicu, obvezno dostavljaju i dodatnu dokumentaciju koja je uvjet za upis u srednju školu.

Svi osobni podatci i ocjene te rezultati i dodatni bodovi kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i na sportskih natjecanjima su uneseni u sustav NISpuSŠ te ih kandidati ne trebaju dostavljati pri upisu u srednje škole.

Dodatna dokumentacija obuhvaća:
- potvrdu nadležnog školskog liječnika,
- liječničku svjedodžbu medicine rada, koju učenik dostavlja pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda,
- ugovor o naukovanju, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda
- dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim rezultata natjecanja iz znanja i sporta koji su vec uneseni u sustav).

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te potrebnu dokumentaciju, gube pravo na upis i upućuju se na jesenski upisni rok.

Objavljeno: 09.7.2021. 14:59 Uređeno: 09.7.2021. 14:59

Zaprimanje i evidencija prijavnica na ljetnom roku (aktivirani kandidati za umjetničke škole, ponavljači)

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, 7. srpnja 2021. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Učenici koje je aktivirala srednja škola će imati mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim elektronički ili osobno dostavljaju prijavnicu u srednju školu koja ih je aktivirala (aktivirani kandidati za umjetničke škole, ponavljači).

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik, te ih dostaviti elektronički ili osobno srednjoj školi koja je kandidata aktivirala (aktivirani kandidati za umjetničke škole, ponavljači) do 9. srpnja u 15:00 sati. Nakon toga, škola mora označiti da je prijavnica zaprimljena.

Srednjim školama je omogućeno da zaprimljene prijavnice kandidata koje su aktivirali evidentiraju do 9. srpnja do 21:59 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice, te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Objavljeno: 06.7.2021. 13:10 Uređeno: 06.7.2021. 13:10

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razrede srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., dana 7. srpnja 2021. godine u 12:00 sati zaključava se mogućnost odabira programa obrazovanja i škola učenicima. Nakon toga školama, čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, bit će omogućeno da u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa/Odobravanje razrednih odjela) predlože i obrazlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela. Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do srijede 7. srpnja 2021. godine u 23:59 sati.

Ako se Vaš prijedlog promjene odnosi na povećanje broja učenika i/ili razrednih odjela koji su odobreni Strukturom upisa, uz prijedlog u NISpuSŠ-u potrebno je navesti obrazloženje povećanja te dostaviti suglasnost osnivača na tražene promjene.

Ministarstvo će pri postupanju sukladno točki XVIII. stavku 9. Odluke o upisu („prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa“) razmotriti ove prijedloge prije objave konačnih ljestvica poretka.

Objavljeno: 05.7.2021. 15:21 Uređeno: 05.7.2021. 15:21

Unos rezultata dodatnih provjera

Podjećamo da je rezultate dodatnih provjera potrebno unijeti najkasnije 5. srpnja 2021. Kod provođenja dodatnih provjera obavijestite učenike kada ćete unositi rezultate provjera kako bi i učenici bili upućeni.

Objavljeno: 30.6.2021. 12:59 Uređeno: 30.6.2021. 12:59

Unos ponavljača i odobrenja školskog odbora

Molimo srednje škole da, ako još nisu, najkasnije 5. srpnja u NISpuSŠ-u evidentiraju ponavljače po pojedinim programima kako bi se mogla korigirati upisna kvota.

Također, molimo sve škole da najkasnije 5. srpnja u NISpuSŠ unesu odobrenja školskog odbora za dobnu granicu. Učenike za koje je potrebno unijeti odobrenje školskog odbora možete vidjeti na Prijave i rezultati > Prijave i rezultati > Stariji kandidati. Odobrenje školskog odbora unosi se na Evidencija prije rangiranja > Preduvjeti i rezultati provjera > Odobrenja školskog odbora.

Objavljeno: 30.6.2021. 12:53 Uređeno: 30.6.2021. 12:53

Objava rang-ljestvica za kandidate s teškoćama u razvoju

Obavještavamo sve kandidate s teškoćama u razvoju da će objava konačnih rang-ljestvica biti u 14, a ne u 12 sati.

Objavljeno: 24.6.2021. 12:00 Uređeno: 24.6.2021. 12:00

Ovjera točnosti

Molimo srednje škole koje nisu do sada ovjerile točnost, da to naprave što je prije moguće.

Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ. Svi potrebni podaci za natječaj nalaze se u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis za sljedeću školsku godinu 2021./2022.Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Objavljeno: 21.6.2021. 14:53 Uređeno: 21.6.2021. 14:53

Unos zaključnih ocjena za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta započinje 21. lipnja 2021. godine. Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo škole da učenicima s teškoćama u razvoju do 23. lipnja 2021. godine obavezno unesu i zaključaju zaključne ocjene u e-Maticu kako bi bilo moguće rangirati učenike.

Objavljeno: 21.6.2021. 13:19 Uređeno: 21.6.2021. 13:19

Provedba dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno točci XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav održava se od 21. do 23. lipnja 2021. godine. Molimo sve škole koje izvode programe obrazovanja za koje je potrebna dodatna provjera, a koje do sada nisu unijele podatke o terminu održavanja dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju, da to učine što prije.

Školama je u sustavu pod Prijave i rezultati/Prijave TR učenika, kada se odabere tip rang liste - preliminarna rang lista za TR učenike, vidljiv popis učenika s teškoćama u razvoju koji su prijavljeni za upis u preliminarnom rangiranju te imaju kontakt podatke i o učenicima koji su obvezni polagati dodatne provjere. Budući da se radi o specifičnoj kategoriji učenika molimo škole da stupe u kontakt s prijavljenim učenicima kako bi svi dobili informaciju o terminima provođenja dodatnih provjera te pristupili istima.

Županijski upravni odjeli koji prijavljuju učenike u sustav te unose njihove prijave programa temeljem potrebne dokumentacije također vide termine dodatnih provjera koje je škola unijela u sustav te će i oni učenicima dati informacije o obvezi pristupanja dodatnim provjerama i njihovim terminima. Stoga je važno da škole termine provođenja dodatnih provjera u sustav unesu što prije i ovjere točnost.

Objavljeno: 18.6.2021. 13:07 Uređeno: 18.6.2021. 13:07

Omogućena ovjera točnosti i unos uvjeta

Omogućena je ovjera točnosti podataka na kartici Ovjera točnosti kako bi se programi koje provodi srednja škola prikazivali kandidatima za odabir. Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola je dužna unijeti u NISpuSŠ.

Napominjemo da se programi obrazovanja koji nemaju ovjerenu točnost podataka neće prikazivati kandidatima za odabir za upis.

Također, od iznimne je važnosti da podaci na Ovjeri točnosti odgovaraju u potpunosti natječaju za upis.

Objavljeno: 11.5.2021. 15:34 Uređeno: 11.5.2021. 15:34

Evidencija/izmjena upisnog povjerenstva

Evidenciju/izmjenu upisnog povjerenstva bit će moguće isključivo napraviti kroz NISPUSŠ.

Mogućnost uređivanja upisnog povjerenstva imat će osobe koje su u upisnom povjerenstvu navedene pod ulogom „ravnatelj“ i „predsjednik upisnog povjerenstva“.  Ravnatelji će se automatski povlačiti u upisno povjerenstvo ako im je označeno da su ravnatelji u e-Matici.  

Detaljne upute se mogu pronaći na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Evidencija_upisnog_povjerenstva.pdf

Škola je dužna čuvati Imenovanje upisnog povjerenstva u digitalnom obliku, te ga nije potrebno dostavljati Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ako djelatnika kojeg želite dodati u upisno povjerenstvo ne možete pronaći na popisu u NISPUSŠ-u, potrebno je provjeriti ima li taj djelatnik u e-Matici na karticama "Radno mjesto" i "Rješenje o zaposlenju" uneseno radno mjesto i rješenje o zaposlenju. Djelatnik koji u e-Matici nema dodano radno mjesto i rješenje o zaposlenju neće se prebaciti u NISPUSŠ.

Više...

Objavljeno: 04.2.2021. 14:28 Uređeno: 04.2.2021. 14:28