Prijava u sustav

 1. Pitanje:
  Kako se mogu prijaviti u sustav?
  Odgovor:
  Svi kandidati koji pristupaju sustavu Upisi.hr trebaju imati korisničku oznaku, lozinku i PIN. Prilikom prve prijave u sustav Upisi.hr unosi se samo korisnička oznaka i lozinka iz sustava AAI@EduHr, a polje za PIN se ostavlja prazno.
 2. Pitanje:
  Kako ću dobiti PIN?
  Odgovor:
  Kandidat koji se prvi put prijavljuje u sustav Upisi.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisnička oznaka i lozinka), a još ne posjeduje PIN, treba unijeti u odgovarajuća polja korisničku oznaku i lozinku, a polje za PIN treba ostaviti prazno. Nakon toga, kandidat treba kliknuti na gumb “Prijavi se”. Zatim će se pojaviti polje za unos broja mobitela. Nakon unosa broja mobitela potrebno je odabrati gumb “Želim PIN”, nakon čega će PIN biti isporučen na broj mobitela koji je unesen u polje za broj mobitela. Nakon što je PIN uspješno isporučen, kandidat se svaki sljedeći put prijavljuje na Upisi.hr prijavljuje s korisničkom oznakom, lozinkom i isporučenim PIN-om.

  PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata. Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnog telefona nekog od ukućana ili rodbine. Ako nitko od ukućana ili rodbine posjeduje mobilni telefon, učenik može zatražiti slanje PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ukoliko nitko od navedenih ne može zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNET-ovoj Podršci obrazovnom sustavu na broj 01 6661 500 ili na adresu elektroničke pošte helpdesk@skole.hr.

  Dodatne slikovne upute se mogu pronaći ovdje.
 3. Pitanje:
  Učenik sam 8. razreda osnovne škole i ne mogu se prijaviti na www.upisi.hr. Što mi je činiti?
  Odgovor:
  Prvo je potrebno provjeriti prijavljuješ li se s ispravnim podacima. Provjeri svoje @skole.hr korisničke podatke tako da se pokušaš prijaviti na stranicu
  http://webmail.carnet.hr.

  Ako se ne možeš prijaviti ni na tu stranicu, vjerojatno postoji problem s tvojim korisničkim podacima i trebao bi se obratiti razredniku ili administratoru imenika u školi da ti izda nove korisničke podatke. Popis administratora imenika možeš naći na http://ai.skole.hr. Ako se možeš prijaviti na http://webmail.carnet.hr, moguće je da imaš neispravan PIN. Možeš poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 888777, nakon čega ćemo ti poslati novi PIN. Poruka se naplaćuje po cijeni definiranoj ugovorom s tvojim operaterom. Ako su svi podaci ispravni, možeš kontaktirati CARNET-ovu Podršku obrazovnom sustavu na broj 01 6661 500 ili na adresu elektroničke pošte helpdesk@skole.hr.
 4. Pitanje:
  Kako mogu dobiti nove korisničke podatke (lozinka, PIN)?
  Odgovor:
  Za novu korisničku oznaku i lozinku trebaš se javiti razredniku ili administratoru imenika u svojoj školi. Popis administratora dostupan je na adresi http://ai.skole.hr.

  Za izgubljeni PIN potrebno je s broja mobilnog telefona kojeg si unio u sustav prilikom prve prijave poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 888777. Poruka se naplaćuje po cijeni definiranoj ugovorom s tvojim operaterom.

  Ako imaš sve podatke, ali se iz nepoznatog razloga ne možeš prijaviti u sustav, kontaktiraj CARNET-ovu Podršku obrazovnom sustavu na broj 01 6661 500.
 5. Pitanje:
  Kako podesiti RSS kanal za praćenje novosti sa mrežne stranice upisi.hr?
  Odgovor:
  RSS (Really Simple Syndication) omogućava brz i jednostavan pregled novosti i informacija objavljenih na mrežnim stranicama. Možete se pretplatiti na RSS izvor te na taj način dobivati sve novosti objavljene na naslovnici stranice upisi.hr. Upute za korištenje RSS kanala dostupne su ovdje.

  RSS kanal za novosti s naslovnice stranice upisi.hr dostupan je na poveznici:
  http://www.upisi.hr/mzo/Widgets/News/RSSFeed?app=upisi

  RSS kanal za novosti sa stranice za osnovne škole dostupan je na poveznici:
  http://www.upisi.hr/oss/Widgets/News/RSSFeed

  RSS kanal za novosti sa stranice za srednje škole dostupan je na poveznici:
  http://www.upisi.hr/srs/Widgets/News/RSSFeed

Obrazovni programi

 1. Pitanje:
  Zašto ne mogu pronaći željeni obrazovni program na kartici "Obrazovni programi"?
  Odgovor:
  Svi obrazovni programi bit će vidljivi na kartici "Obrazovni programi" od 26.6.2018. kada kreće prijava obrazovnih programa.

  Ako neki obrazovni program ni tada ne možeš pronaći, kontaktiraj CARNET-ovu Podršku obrazovnom sustavu na broj 01 6661 500 ili na helpdesk@skole.hr.
 2. Pitanje:
  Je li moguće prijaviti drugi paralelni umjetnički program te tko snosi troškove obrazovanja?
  Odgovor:
  Moguće je prijaviti dva paralelna umjetnička programa. U slučaju ostvarivanja prava upisa u dva paralelna umjetnička programa, učenik podmiruje troškove obrazovanja za drugi paralelni program. O svim detaljima vezanim uz  troškove obrazovanja za drugi paralelni program potrebno se informirati direktno u glazbenoj školi.

  Drugi paralelni umjetnički program prijavljuje se putem CARNET-ove Podrške obrazovnom sustavu.
 3. Pitanje:
  Kada će mi biti zadovoljen preduvjet da je zaprimljena prijavnica s popisom prijavljenih obrazovnih programa?
  Odgovor:
  Potpisana prijavnica s popisom prijavljenih obrazovnih programa dostavlja se od 10.7.2018. do 12.7.2018.

  Učenici osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu, koju su potpisali zajedno s roditeljem/skrbnikom, donose u svoju školu razredniku, a kandidati izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske prijavnicu, koju su potpisali zajedno s roditeljem/skrbnikom, šalju isključivo u digitalnom formatu, skeniranu, elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje koji ih je registrirao u sustavu.

  Generalno vrijedi da kandidati dostavljaju prijavnicu ustanovi koja ih je aktivirala/registrirala u sustavu Upisi.hr. Uvjet će biti ispunjen kada nadležna osoba u ustanovi u koju je učenik odnio/poslao prijavnicu u sustavu označi da je prijavnica zaprimljena.

  Dodatne infromacije mogu se pronaći ovdje.

 4. Pitanje:
  U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2018./2019.?
  Odgovor:
  U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše šest škola, odnosno šest različitih temeljnih obrazovnih programa pod uvjetom da ne prijavljuje paralelne umjetničke programe. Dakle, učenik može na svoju listu prioriteta postaviti najviše šest odabira.

  Broj kombinacija pri prijavi paralelnih umjetničkih programa objašnjen je u brošuri “Umjetnički programi i odjeli za sportaše”.
 5. Pitanje:
  Koji je rok za prijavu obrazovnih programa srednjih škola koje želim upisati?
  Odgovor:
  Rok za prijavu obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere je 2.7.2018., a rok za prijavu svih ostalih obrazovnih programa je 10.7. 2018.

Rang liste

 1. Pitanje:
  Kako funkcioniraju ljestvice poretka?
  Odgovor:
  Na poveznici https://www.upisi.hr/upisi/FAQ/KorisnickeUpute možeš dohvatiti dokument u kojem je opisan postupak izrade ljestvica poretka.

  Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način: svakog punog sata za svakoga kandidata pronalazi se program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih ostalih lista prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za kandidate ispod „crte“.

  Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje.  S takvih ljestvica poretka kandidati su brisani na način opisan u poglavlju "Stvaranje ljestvica poretka" navedenog dokumenta.

 2. Pitanje:
  Zašto se ne vidim na ljestvici iako imam dovoljno bodova?
  Odgovor:
  Budući da možeš zauzeti mjesto samo u jednom odabiru, nećeš se nalaziti na ljestvicama poretka obrazovnih programa koji su niže na listi prioriteta od obrazovnoga programa uz koji u stupcu "Najbolji odabir" piše "Da".
 3. Pitanje:
  Hoće li se kandidati kojima moj odabir nije prvi izbor brisati s ljestvice poretka?
  Odgovor:
  Ako se učenik nalazi na ljestvici poretka odabira koji mu nije prvi izbor, znači da na višim izborima po broju ostvarenih bodova nije unutar upisne kvote i upravo u taj odabir ostvaruje pravo upisa, dakle, neće se brisati s te ljestvice jer mu to nije prvi izbor (samo ako se promijeni stanje na višim izborima ili ako promijeni listu prioriteta).

Općenito

 1. Pitanje:
  Koja je razlika između upisnice i prijavnice?
  Odgovor:
  Prijavnica je obrazac koji sadrži konačnu listu prijavljenih obrazovnih programa, poredanih po prioritetima.

  Za kandidate završnog razreda osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu iz sustava ispisuje njihov razrednik. Kandidat i roditelj/skrbnik zatim potpisuju prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta, odnosno odabir kandidata i potpisanu je nose u svoju školu razredniku. Takva prijavnica čuva se u školi.

  Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava NISpuSŠ ispisuju sami. Prijavnica se preuzima, u roku navedenom u poglavlju Kalendar, na profilu kandidata na kartici Moj odabir. Prijavnicu koju su potpisali, zajedno s roditeljem/skrbnikom, šalju isključivo u digitalnom formatu, skeniranu ili slikanu, elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koji ih je registrirao u sustavu.
  Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira, odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

  Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar, ovisno o upisnome roku.

  Upisnica je obrazac koji sadrži osnovne informacije o obrazovnom programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo upisa. Kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote u trenutku objave konačnih ljestvica poretka i u tom trenutku mogu preuzeti upisnicu na kartici Moji rezultati. Ovaj dokument svi kandidati ispisuju sami. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju. Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa do roka navedenoga u Kalendaru.
 2. Pitanje:
  Želim upisati sportski odjel. Koja je procedura?
  Odgovor:
  Kandidati prvo trebaju iskazati interes za upisivanje sportskog odjela unutar vremenskog okvira definiranog u Kalendaru. Na kartici "Moji podaci" treba odabrati sport kojim se kandidati bavi, navesti ime kluba i mjesto u kojem se klub nalazi. Nakon što iz izbornika "Sport" odabere sport kojim se bavi, prikazat će se polja za odabir kluba i mjesta kluba. Moguće je unijeti više od jednog sporta klikom na gumb "Dodaj novi". Klikom na gumb "Detalji" mogu se izmijeniti podaci, a klikom na gumb "Briši" može se obrisati odabrani sport. Napominjemo da sport trebaju odabrati samo kandidati koji se žele natjecati za upis u razredne odjele za sportaše. Nakon odabira sporta, kluba i mjesta u kojem se klub nalazi potrebno je kliknuti na "Spremi promjene" kako bi uneseni podaci ostali spremljeni u sustavu.

  Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenog sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova, temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja, ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti na način opisan u Pravilniku i brošuri “Umjetnički programi i odjeli za sportaše”.

  Nakon što Središnji državni ured za šport pošalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima i nakon što nacionalni sportski savezi objave preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica, kanadidati imaju mogućnost prigovora na objavljene rezultate. Završetkom roka za prigovore objavljuju se konačne rang-liste na naslovnicama mrežnih stranica nacionalnih sportskih saveza na temelju kojih se kandidatima dodjeljuju bodovi za upis sportskog odjela. Kad se što objavljuje i unosi potrebno je pomno proučiti u Kalendaru u brošuri “Umjetnički programi i odjeli za sportaše”.

  Završetkom procesa iskazivanja interesa i dodjeljivanja bodova kandidatima za sportske odjele počinju prijave obrazovnih programa kao i za ostale učenike.
 3. Pitanje:
  Škola koju želim upisati odredila je minimalni bodovni prag. Prema ukupnom broju bodova koje imam za upis, prešao sam taj bodovni prag. Zašto mi piše da nisam zadovoljio taj preduvjet?
  Odgovor:
  Ako je škola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti isključivo bodovima koje je učenik ostvario temeljem ocjena iz škole, odnosno zajedničkim elementom vrednovanja.

  Ako učenik uz zajednički element vrednovanja ostvaruje i dodatne bodove te prelazi minimalni bodovni prag tek nakon što pribroji te bodove zajedničkom elementu vrednovanja, neće biti zadovoljen preduvjet minimalnog bodovnog praga.
 4. Pitanje:
  Želim upisati paralelni umjetnički program uz općeobrazovni. Što ako ne ostvarim pravo upisa u paralelni umjetnički program, mogu li svejedno upisati prijavljeni općeobrazovni program?
  Odgovor:
  U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od programa iz kombinacije, kandidat ne može upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Naravno, moguće je svaki od tih programa prijaviti i samostalno kako bi, u slučaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis obaju programa iz kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinačni program. Dakle, ako kandidat, primjerice, prijavi paralelno gimnaziju i glazbenu školu, a ne zadovolji na provjeri glazbene darovitosti ili na ljestvici poretka glazbene škole ne ostvari pravo upisa, bit će mu onemogućen upis u gimnazijski program. Zato je izuzetno važno niže na listi prioriteta prijaviti i gimnazijski program samostalno.

  Moguće je prijaviti i kombinaciju triju paralelnih programa obrazovanja ako su zadovoljeni potrebni preduvjeti za prijavu. U tome slučaju, kandidat mora ući u upisnu kvotu sva tri programa obrazovanja iz kombinacije i snositi troškove školovanja u drugom umjetničkom programu obrazovanja. Drugi paralelni umjetnički program prijavljuje se putem CARNET-ove Podrške obrazovnom sustavu.

  Kod prijave paralelnih programa obrazovanja kandidat može prijaviti najviše 6 različitih općeobrazovnih programa i najviše 6 različitih paralelnih umjetničkih programa u svim kombinacijama.
 5. Pitanje:
  Moram li ići na dodatnu provjeru znanja iz stranog jezika?
  Odgovor:
  Odabirom prvog stranog jezika, znanje toga stranog jezika postaje preduvjet za odabrani program obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik najmanje četiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranog jezika.

  Dakle, kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik, može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje tog stranog jezika kao prvog stranog jezika, uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika kao prvog stranog jezika. Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika tijekom cijelog upisnog postupka. Provjera znanja je eliminacijska.

Natrag na naslovnicu