Provođenje dodatnih ispita i provjera

Danas, 24. kolovoza 2020. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. 

Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave kandidati mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave. 

Provođenje dodatnih ispita i provjera održat će se od 25. kolovoza 2020., a točni termini vidljivi su na sučelju kandidata na kartici Moj raspored

Natrag na naslovnicu